Nieuws

Energieplatform wil transitie versnellen via tenders

Stroomversnelling doet sectortafel gebouwde omgeving handreiking voor versnelling energietransitie.

Stroomversnelling is een coalitie van partijen die gezamenlijk hun schouders onder de energietransitie willen zetten, waaraan Nederland zich mijddels het klimaatverdrag van Parijs aan heeft gecommiteerd. 'Aan het einde van deze kabinetsperiode moet het mogelijk zijn jaarlijks 200.000 woningen CO2-neutraal te maken. Als we terugrekenen vanuit 2050 gaan we het met de huidige stappen en productiecapaciteit niet redden', stelt het platform in een persbericht. 'Wat we nodig hebben is een instrument dat de markt prikkelt om nieuwe renovatieproducten te ontwikkelen, produceren en aan te bieden. Industrieel vervaardigde renovatieproducten die beter, gewilder en goedkoper zijn'.

Tenderregeling

Stroomversnelling stelt voor een tenderregeling in het leven te roepen, net als bij wind op zee is gebeurd. 'Daar is met tenders succesvol gestuurd op innovatie en schaalvergroting, met als doel kostprijsverlaging. Eenzelfde benadering kan ook binnen de bouwsector radicale innovatie en industrialisatie op gang brengen. Het segment woningen dat zich daarvoor momenteel het beste leent, zijn laagbouwwoningen gebouwd tussen 1950 en 1995. Niet alleen omdat die woningen een beperkt aantal typologieën hebben, maar ook omdat hier 40 procent van de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving zit en ze vaak hard aan renovatie toe zijn'.

Rendabel

De afgelopen jaren zijn er volgens Stroomversnelling diverse energieneutrale proposities ontwikkeld die voor woningcorporaties al wel rendabel zijn, maar voor woningeigenaren nog zeker 30 tot 35 procent in kostprijs moeten dalen om aantrekkelijk te worden. 'Die kostprijsverlaging ontstaat pas met productielijnen die op grote schaal renovatiecomponenten maken, zeker 8.000 tot 10.000 per jaar. De subsidietender kan in eerste instantie worden gebruikt om de nog te hoge kostprijs te compenseren. Door de innovatie-impuls en de schaal die ontstaat, zal de kostprijs vervolgens daadwerkelijk dalen. Zo is het ook bij de windparken op zee gegaan'.Deel dit artikel