Waar kan er in Nederland nog worden gebouwd?

dinsdag 16 april 2024

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat publiceerde onlangs sturingskaarten, waaruit blijkt waar in de toekomst - rekening houdend met klimaatverandering - nog veilig gebouwd kan worden. In het definitief ruimtelijk afwegingskader wordt volop rekening gehouden met waterveiligheid, wateroverlast, bodemdaling en beschikbaarheid van drinkwater.

Het ruimtelijk afwegingskader, zo schrijft www.kanbouwen.nl, is een ondersteunend instrument voor provincies, gemeenten en waterschappen bij de locatiekeuze voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Het geeft inzicht in de plekken waar, gegeven het water- en bodemsysteem, ruimtelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden (eventueel met randvoorwaarden). Daarnaast maakt het afwegingskader ook duidelijk op welke plekken er niet gebouwd kan worden.

Sturing en stappen

Het ruimtelijk afwegingskader toont in de vorm van een beslisboom een serie thematische ‘sturingskaarten’. Verder word je geholpen met een stappenplan voor het gebruik en een overzicht van de locaties waar gebouwd kan worden.

Mis je de natuurgebieden in de kaarten? Het ministerie heeft ervoor gekozen om in de sturingskaarten alleen de specifieke thema’s aan te geven. De bebouwing, infrastructuur en andere reeds bestaande elementen zijn óók niet opgenomen. Er wordt uiteraard niet gebouwd in natuurgebieden.

Markeermeer en IJsselmeergebied

Het ruimtelijk afwegingskader wordt gebruikt bij alle projecten waarvoor op 1 januari 2025 nog geen bestemmingsplan is vastgesteld. Dit volgt uit de Kamerbrief Water en Bodem sturend. Voor vergevorderde projecten in gebieden die rood op de kaart zijn gekleurd, worden uitzonderingen gemaakt.

Sturingskaart bouwen Nederland

Wat vergevorderde projecten zijn, is gedefinieerd in de Kamerbrief Buitendijks bouwen in het Markermeer en IJsselmeergebied van 5 oktober 2023. Er volgt nog een verkenning naar hoe het ruimtelijk afwegingskader het beste geborgd kan worden.

Bovenstaande thema’s komen uitgebreid aan bod in de nieuwe Stedebouw & Architectuur, thema Transformatie & Transities. Deze printeditie verschijnt eind mei. Wil je dat nummer ook ontvangen? Neem dan meteen een abonnement.

Bron: Dit bericht verscheen eerder op KAN.
Foto: Shutterstock

 

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

‘Zonder regenwater is bouwopgave onmogelijk’

21 mei om 12:30 uur

Als gevolg van de klimaatverandering en een groeiend (structureel) tekort aan drinkwater staan we aan de…

Lees verder »
descriptionArtikel

Draag ook bij aan een beweegvriendelijke leefomgeving

21 mei om 07:30 uur

Gezondheid is in het gros van de gemeentelijke en provinciale Omgevingsvisies een belangrijk thema en daarmee…

Lees verder »
descriptionArtikel

Primeur voor online tool die potentie biodiversiteit toont

17 mei om 17:00 uur

Een gezonde biodiversiteit doet heel veel voor de mens. Tot nu toe wordt veelal de huidige biodiversiteit van…

Lees verder »
descriptionArtikel

Bouwen voor een groene toekomst: horizon verleggen naar 2060

15 mei om 11:00 uur

In een deze week gepubliceerde studie concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) dat de…

Lees verder »
descriptionArtikel

Hoe welkom is auto nog bij verdichting van steden?

14 mei om 11:00 uur

Steden verdichten betekent ook oplossingen zoeken voor geparkeerde auto's. Met daarbij vaak de wens om de auto…

Lees verder »
descriptionArtikel

Van betonnen jungles naar biodiverse oases: nieuwe investeringskansen voor steden

13 mei om 07:30 uur

Ontwerp- en adviesbureau Arup verbindt in zijn projecten biodiversiteit en gezondheid in een stedelijke…

Lees verder »
descriptionArtikel

Tuinstad oplossing voor vervuilde stad en woonproblemen?

10 mei om 14:03 uur

Een eeuw geleden vroegen Floor Wibaut en Hendrik Berlage zich tijdens een conferentie af hoe je een stad mooier…

Lees verder »
descriptionArtikel

Deze zomer nog geen verplichting nestvoorzieningen

3 mei om 07:30 uur

Vrijwel elk nieuwbouwhuis moet binnenkort beschikken over voorzieningen voor huismussen, gierzwaluwen en…

Lees verder »