Waar kan er in Nederland nog worden gebouwd?

Het ruimtelijk afwegingskader, zo schrijft www.kanbouwen.nl, is een ondersteunend instrument voor provincies, gemeenten en waterschappen bij de locatiekeuze voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Symposium over de kansen voor waterrijk bouwen

Met de stijgende zeespiegel en veranderende weersomstandigheden is bouwen met water een kans én uitdaging. Dat alles zal duidelijk worden tijdens het symposium Building the Future in het auditorium van Hogeschool Windesheim Zwolle.

Metamorfose van de lelijkste straat van Arnhem

“De Ingenieur J.P. van Muijlwijkstraat is ontstaan in de jaren 70, toen de auto nog letterlijk en figuurlijk ruim baan kreeg”, schetst Wentink de oude situatie. “De straat was van gevel tot gevel verhard, met brede trottoirs en drie rijbanen.

Nieuwe groennorm steden vergt vele miljarden

Het door architecten- en ingenieursadviesbureau Sweco geschreven rapport werd vridjag aangeboden aan de demissionaire ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Pauline van der Wal (Natuur en Stikstof).