OchtendMensen

OchtendMensen (onderdeel van TwynstraGudde) bestaat uit jonge adviseurs, omgevingsmanagers, project- en programmamedewerkers die meewerken op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en duurzame mobiliteit. OchtendMensen werken met volle energie en betrokkenheid aan een leefbaar, innovatief en bereikbaar Nederland voor iedereen. De uitdagingen zijn groot en vragen om een integrale aanpak. Hoe ga je om met de stikstofcrisis en een versnelde woningbouwopgave? Hoe zorg je ervoor dat flora en fauna genoeg de ruimte krijgen terwijl de druk op de ruimte toeneemt? En hoe zorg je dat de stad toegankelijk blijft voor iedereen? Al deze vraagstukken raken jou en ons hard. Daarom staan de adviseurs van OchtendMensen – met een achtergrond in planologie, sociale geografie, ecologie en bestuurskunde -  klaar om deze complexe opgaven samen met onze opdrachtgevers aan te pakken.