Stedebouw & Architectuur Nieuwsartikelen

Praxis Megastore in Amsterdam Zuid-Oost

2 mrt 2010
Naam project: Product: Latexfalt® Colortop ACGerealiseerd in 2004
Lees verder »

Parkeergarage P2, Schiphol Amsterdam

2 mrt 2010
Naam project: Product: Latexfalt® Parkdeck SE ingestrooid met BasaltGerealiseerd in 2009
Lees verder »

Parkeergarages “de Bergen” in Capelle aan den IJssel

2 mrt 2010
Naam project: Product: Latexfalt® Vloeremulsie SEGerealiseerd in 2008
Lees verder »

Motorenafdeling KLM, Schiphol Oost

2 mrt 2010
Naam Project: Product : Latexfalt® Coating OMVGerealiseerd in 2004
Lees verder »

Voetpad Dishoek in Zoutelande

2 mrt 2010
Naam Project: Product: Stabicol® CEGerealiseerd in 2005
Lees verder »

Ziekenhuizen in ontwikkeling

26 jan 2010
Met de inwerkingtreding van de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) zijn ziekenhuisorganisaties voortaan zelf…
Lees verder »

Zes vragen over de grijze golf

26 jan 2010
“Er moet zo goed mogelijk gebruik worden gemaakt van de bestaande voorraad; alles nieuw bouwen is…
Lees verder »

Domotica aan vooravond doorbraak

26 jan 2010
Domotica lijkt na een aarzelende start in 1997 na ruim tien jaar voor een doorbraak te staan, met name in de zorg…
Lees verder »

Doorzonscan filtert woningen

26 jan 2010
Nederland vergrijst. Dit betekent dat een groot deel van de woningvoorraad in Nederland geschikter gemaakt moet…
Lees verder »

Berlage in Moerwijk

26 jan 2010
“Een bejaardenbunker in DDR-architectuur.” Aldus typeert Joost H.M. Happel de huisvesting van het CoornhertCentrum…
Lees verder »

Woonzorgzones

26 jan 2010
Een woonzorgzone is een buurt, wijk of dorp waarin optimale condities zijn geschapen voor wonen met zorg en…
Lees verder »

Ontwikkelen voor medioren

26 jan 2010
Ontwikkelend, bouwend en bestuurlijk Nederland heeft jarenlang onvoldoende oog gehad voor de woonwensen van de…
Lees verder »