Nieuws

Volop aandacht voor circulariteit tijdens Duurzaam Gebouwd Congres 2019

Vereniging Circulair Friesland organiseert tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2019 op 14 februari in WestCord WTC Hotel Leeuwarden een workshop over circulair aanbesteden. Circulariteit is een van de vele actuele thema’s tijdens het congres. Met de focus op concrete projecten en oplossingen helpt het congres de sector op weg om met circulariteit en andere actuele thema’s in de eigen praktijk aan de slag te gaan.

Merlijn Blok, van Vereniging Circulair Friesland, verzorgt de workshop over circulair aanbesteden. “De aanbestedingsprocessen van overheden en andere organisaties worden vaak gebruikt als instrumenten om de beoogde circulaire bedrijvigheid te stimuleren. Ook voor het aanbesteden van gebouwen heeft dit grote implicaties, maar wat zijn hierin nou de belangrijkste aandachtspunten? Dat is een van de vragen die ik tijdens de workshop aan de orde stel.”

Definitie circulair gebouw

In de workshop wordt ook ingegaan op de definitie van een circulair gebouw en hoe die door vertaald kan worden naar meetbare criteria. Ook verkent Blok hoe deze criteria houvast kunnen bieden in verschillende fasen van het aanbestedingsproces. “We bespreken hoe ondersteuning geboden kan worden in de vorming van een concrete ambitie en het opstellen van minimumeisen en selectie- of gunningscriteria.”

Circulaire gebiedsontwikkeling

Tijdens het congres presenteert Blok tevens een workshop over circulaire gebiedsontwikkeling. “In deze sessie gaan we aan de slag met de mogelijkheden die een gebiedsbrede aanpak biedt voor het behalen van onze circulaire doelstellingen. We weten dat de energietransitie vraagt om een wijkaanpak die verder kijkt dan de individuele gebouwen, maar wat kan de circulaire transitie leren van het schakelen tussen gebied en gebouw?”

Doelgroepen

Het Duurzaam gebouwd Congres is bedoeld voor beleidsmedewerkers, woningbouwcorporaties, ambtenaren, architecten, projectontwikkelaars, installateurs, aannemers, gemeenten en andere belangrijke stakeholders in de bouw- en vastgoedsector die op beslisniveau met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

Vijf redenen waarom je dit congres niet mag missen

1. Ontmoet een netwerk van ruim 500 professionals uit de bouw- en vastgoedsector

2. Actuele en praktische informatie om hands on mee aan de slag te gaan

3. Ruim 40 inspirerende sprekers, onder wie hoogleraar Andy van den Dobbelsteen, TU Delft en gedeputeerde Michiel Schrier van provincie Fryslân.

4. 27 interessante workshops met praktische informatie zodat jouw kennis direct wordt verrijkt

5. Compact kennisplein met 40 sponsoren waarbij je kennis uit de markt kunt ophalen

Meer weten?

Geïnteresseerd in deze en andere actuele thema’s in uw vakgebied, kom dan naar het Duurzaam Gebouwd Congres in Leeuwarden. In totaal vinden 27 workshops plaats. Naast circulariteit is er veel aandacht voor energietransitie (gasloos!,) innovatie, en ketensamenwerking.


Kijk hier voor meer informatie en meld je aan.

 

 

Deel dit artikel