Rijk, provincies & gemeenten hernemen regie volkshuisvesting

woensdag 24 april 2024

Het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting zorgt ervoor dat overheden weer kunnen sturen op hoeveel, waar en voor wie zij gaan bouwen. Het Rijk, provincies en gemeenten kunnen zo de regie hernemen op de volkshuisvesting en de woningbouwopgave in het bijzonder. Deze opgave is groot: van 2022 tot en met 2030 zijn 981.000 nieuwe woningen nodig, waarvan twee derde betaalbaar. Lees de beschouwing hierover van Companen.

Het woonbeleid in Nederland gaat op de schop. Met invoering van de Wet Versterking regie op de volkshuisvesting (Wvrv) staat veel de komende periode vast. De woningproductie moet omhoog. En alle gemeenten moeten bij nieuwbouw minimaal 30% sociale huur en 36% in het middensegment realiseren (middenhuur tot € 1.123,13 of betaalbare koop tot € 390.000. Een eigen draai lijkt nog nauwelijks mogelijk. Of toch wel?

Omgevingsvisie

De Wvrv verandert het woonbeleid in een programma onder de omgevingsvisie: het volkshuisvestingsprogramma. In de omgevingsvisie maakt de gemeente de ruimtelijke keuzes en schetst zij een toekomstvisie. Vervolgens is het volkshuisvestingsprogramma een praktische uitwerking van deze visie. De Wvrv stelt een aantal eisen aan het programma.

Het volkshuisvestingsprogramma beschrijft:

 • omvang en samenstelling van de woningvoorraad
 • actuele en verwachte woonbehoefte
 • woonbehoefte van aandachtsgroepen en ouderen

Het volkshuisvestingsprogramma bevat beleid voor:

 • plannen en locaties voor nieuwbouw
 • aantallen te realiseren woningen (waarvan 36% middenhuur, 30% sociaal en ouderen)
 • maatregelen om in de woonbehoefte te voorzien
 • ontwikkeling van bestaande voorraad
 • leefbaarheid, sociale samenhang, kwaliteit van de ruimte en bereikbaarheid
 • woongerelateerde zorg- en ondersteuningsbehoefte

Buurt of wijk

Mensen beleven het wonen in hun directe omgeving, dus de buurt of de wijk. Het grootste deel van de gemeente staat er al. Een gemiddelde gemeente krijgt er in tien jaar tijd maar een enkel wijkje bij. En voorzieningen verplaats je niet zomaar. De juiste woning op de juiste plek wordt dan cruciaal. Waar pakken we de opgave wonen en zorg op? Waar werken we aan de leefbaarheid? En waar is meer sociale huur nodig en waar juist betaalbare koop? Het is een kwestie van wijkgericht denken.

In Katwijk, Dijk en Waard en Heerde gingen we een stap verder. We inventariseerden voorzieningen, de geschiktheid van de omgeving en kansen voor nieuwbouw. Met de kaart op tafel kregen we scherp waar bijvoorbeeld geclusterde woningen voor senioren kunnen komen. En waar we moeten inzetten op aanpassing van bestaande woningen.

Preciezer kijken

De kaders van het Rijk dwingen gemeenten om preciezer te kijken naar hun wijken en dorpen. Dus pak de fiets en ga op verkenning; het gemeentehuis uit en de wijk in. Vraag inwoners waar zij zich thuis of misschien wel onveilig voelen. Bijvoorbeeld via enquêtes op de kaart. Zo komen we binnen de gestelde kaders tot veel concreter lokaal woonbeleid.

Bron: ZorgSaamWonen / Companen.nl
Beeld: Shutterstock

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

 • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Impasse in gebiedsontwikkeling

12 jun om 07:30 uur

Nederland heeft de intentie om een derde van de woningen op zeventien grootschalige woninglocaties te…

Lees verder »
descriptionArtikel

Polderlab Delft koppelt theorie aan praktijk

11 jun om 07:30 uur

Hoe ziet de polder van de toekomst eruit? Dat wil ZUS gaan onderzoeken door theorie en praktijk te koppelen in…

Lees verder »
descriptionArtikel

Puzzelen met groen in en om de stad

10 jun om 07:30 uur

Het belang van voldoende ruimte voor groen in en om de stad wordt steeds groter. Voor gemeenten is dit een…

Lees verder »
descriptionArtikel

Vlissingen richt straat in als rivier

3 jun om 07:30 uur

In Vlissingen is een straat tussen boulevard en binnenstad - de Coosje Buskenstraat - heringericht, zodat deze…

Lees verder »
descriptionArtikel

Gezondheid beter met beweegvriendelijke infrastructuur

29 mei om 07:30 uur

Ontwerp een stad die vriendelijk is voor voetgangers en fietsers en je ziet dat beleid terug in cijfers over…

Lees verder »
descriptionArtikel

Een andere toekomst voor Nederland waterland

28 mei om 07:30 uur

In de nieuwe Stedebouw & Architectuur - thema Transformatie & Transities - wordt de toekomst van de…

Lees verder »
descriptionArtikel

Focus Stedebouw & Architectuur op dynamiek Nederlandse delta

23 mei om 15:00 uur

De nieuwe Stedebouw & Architectuur (#3) is van de drukpersen gerold. Met de Delftse universitair…

Lees verder »
descriptionArtikel

Draag ook bij aan een beweegvriendelijke leefomgeving

21 mei om 07:30 uur

Gezondheid is in het gros van de gemeentelijke en provinciale Omgevingsvisies een belangrijk thema en daarmee…

Lees verder »