Groot deel gebouwde omgeving toe aan vervanging

vrijdag 19 april 2024

Nederland heeft altijd hard gewerkt aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Om de kwaliteit van de infrastructuur te handhaven, van bruggen tot sluizen, van kademuren tot wegen, is de komende decennia een aanzienlijke inspanning nodig op het gebied van renovatie en vervanging.

Of het nu gaat om bruggen, sluizen, kademuren, wegen of duikers, een groot deel van de Nederlandse gebouwde omgeving is de komende decennia toe aan vervanging. In een recent verschenen TNO-rapport wordt gepleit voor betere prognoses en de opzet van een landelijk programma. Meer samenwerking, beter datamanagement en meer innovatie. Maar hoe gaan we dit in gang zetten? 

Het rapport van TNO benadrukt de noodzaak van verbeterde prognoses en de ontwikkeling van een nationaal programma, met de nadruk op meer samenwerking, verbeterd gegevensbeheer en meer innovatie. Maar hoe gaan we dit in gang zetten?

Verbindingen leggen

Tijdens het evenement Esri Connect (23-25 april, Utrecht) is er op woensdag 24 april (14.00 en 15.30 uur) een besloten sessie rondom deze opgaven. In deze sessie zullen experts en belanghebbenden van verschillende organisaties samenkomen om verbindingen te leggen en gezamenlijk oplossingen te verkennen.
 
Namens TKI Bouw en Techniek verzorgt William van Niekerk een inleidende presentatie, waarin de opgave, de uitdagingen en kansen nader worden toegelicht. Vervolgens zal er een discussie plaatsvinden, waarbij naast Van Niekerk ook Geert-Jan van Oosterhout (Dura Vermeer) en Annemarij Kooistra (Gemeente Amsterdam) zullen deelnemen. In deze sessie word geprobeerd gezamenlijk tot nieuwe inzichten te komen om vervolgens te kunnen doorpakken richting de toekomst.
 
Ben je werkzaam voor een provincie, gemeente, aannemer of ingenieursbureau en actief met de vervangingsopgave in Nederland en wil je als expert of ervaringsdeskundige deelnemen aan het gesprek? Stuur dan een e-mail naar connect@esri.nl; er zijn nog enkele plekken beschikbaar. 

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Draag ook bij aan een beweegvriendelijke leefomgeving

21 mei om 07:30 uur

Gezondheid is in het gros van de gemeentelijke en provinciale Omgevingsvisies een belangrijk thema en daarmee…

Lees verder »
descriptionArtikel

Primeur voor online tool die potentie biodiversiteit toont

17 mei om 17:00 uur

Een gezonde biodiversiteit doet heel veel voor de mens. Tot nu toe wordt veelal de huidige biodiversiteit van…

Lees verder »
descriptionArtikel

Hoe welkom is auto nog bij verdichting van steden?

14 mei om 11:00 uur

Steden verdichten betekent ook oplossingen zoeken voor geparkeerde auto's. Met daarbij vaak de wens om de auto…

Lees verder »
descriptionArtikel

Tuinstad oplossing voor vervuilde stad en woonproblemen?

10 mei om 14:03 uur

Een eeuw geleden vroegen Floor Wibaut en Hendrik Berlage zich tijdens een conferentie af hoe je een stad mooier…

Lees verder »
descriptionArtikel

De vijf beste initiatieven om fietsen een boost te geven

1 mei om 07:30 uur

Van lokale initiatieven om vervoersarmoede bij kinderen tegen te gaan tot een routekeuze van fietsers die niet…

Lees verder »
descriptionArtikel

Kleiner wonen in de toekomstbestendige wijk?

30 apr om 09:30 uur

Hoe kunnen we de grote woningbouwopgave het beste invullen als ‘bodem en water’ worden meegenomen in de…

Lees verder »
descriptionArtikel

Is er voor iedereen genoeg ruimte in de verdichte stad?

25 apr om 07:30 uur

Nederlandse steden worden verdicht om de woningnood snel en adequaat te kunnen aanpakken. Dat proces wringt met…

Lees verder »
descriptionArtikel

Rijk, provincies & gemeenten hernemen regie volkshuisvesting

24 apr om 08:31 uur

Het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting zorgt ervoor dat overheden weer kunnen sturen op hoeveel,…

Lees verder »