Nieuws

Innovatieve neststenen voor vleermuizen en vogels

De leefruimte voor onder andere mezen, gierzwaluwen en vleermuizen neemt vooral in de steden steeds verder af. Om een tegenwicht te bieden, ontwikkelde Hagemeister een serie neststenen als vervangende habitat.

De gepatenteerde vormstenen bieden een verblijfplaats (broedgelegenheid) in de spouwmuur. De voorzieningen zijn op maat ontworpen voor specifieke vogelsoorten (gier- en huiszwaluw, mussen, mezen, winterkoning) en vleermuizen (dwergvleermuis, laatvlieger, grijze grootoorvleermuis en grootoorvleermuis). De neststenen onderscheiden zich onder meer in inbouwdiepte, de maat van de ingangs- c.q. invliegopening, de maat van de binnenruimte en de aanvlieghoogte.


Zo zijn de vierkante vleermuisstenen aan de binnenzijde voorzien van een tweedeling uit cederhout, voor meer hechtoppervlak voor de vleermuizen. Inmiddels heeft Hagemeister ook een modulair systeem om de nestkasten voor vleermuizen te schakelen; bij een functie als kraamverblijf is relatief veel ruimte nodig.


De bijzondere vormstenen laten zich in kleur, structuur, formaat en metselverband esthetisch aan elke baksteengevel van Hagemeister aanpassen. De ecostenen kunnen worden ingebouwd in nieuw of bestaand metselwerk. Elke vormsteen is een in het metselwerk geïntegreerd systeem, optisch terughoudend weggewerkt in de spouw – een elegantere oplossing dan de gangbare vogel- en vleermuiskasten die aan de gevel hangen.Beschermde soorten

Vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn in Nederland wettelijk beschermd door de Wet natuurbescherming. In het Bouwbesluit zijn sinds 2012 gevelopeningen groter dan één centimeter toegestaan om deze kwetsbare dieren toegang te geven tot verblijfplaatsen in de spouwmuur. Binnen BREEAM vergaart men punten voor het aanbrengen van diervriendelijke voorzieningen als deze.


Met de innovatieve neststenen biedt Hagemeister iedere opdrachtgever en ontwerper de gelegenheid de bescherming van diersoorten te stimuleren en bij wettelijke verplichtingen de ideale vervangende habitat in te zetten. De bescherming van kwetsbare dieren en het integreren van bijzondere diersoorten in stedelijke en bebouwde omgevingen resulteert niet alleen in een verrijking van de leefomgeving. Het biedt ontwikkelaars, opdrachtgevers, architecten en bouwers ook de mogelijkheid om bij te dragen aan de natuurwaarden en biodiversiteit van een locatie of gebied.

Deel dit artikel