Nieuws

Leonardo College Leiden brengt leerlingen in beweging

In Leiden wordt het Leonardo College gebouwd, een school die leerlingen aanzet tot beweging vanuit de overtuiging dat dit meer energie, een beter humeur en betere prestaties oplevert.

Het Leonardo College wordt een openbare school aan de Churchilllaan in Leiden voor MAVO, HAVO en VWO en een officiële Topsport Talentschool. Het sport- en dansprofiel van de school wordt in het ontwerp vertaald naar de buitenruimte. Het is de wens deze buitenruimte openbaar toegankelijk te maken, zodat de buurt er ook gebruik van kan maken.

Integraal en energieneutraal

Zenzo MV neemt de ontwikkeling en bouw van het nieuwe schoolgebouw, dat volgens het Frisse Scholenconcept wordt opgeleverd, voor haar rekening. Inmiddels zijn de architect en het ontwikkelteam bezig met het in kaart brengen van wensen en behoeftes van leerlingen, docenten en andere gebruikers van het nieuwe schoolgebouw. Ook wordt de school als Energieneutraal Gebouw (ENG) gebouwd om te voldoen aan de energienorm.

Het voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw wordt de komende maanden met de opdrachtgever, Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci, gebruikers, gemeente Leiden, N3O architecten, Ector Hoogstad Architecten, ICS adviseurs en Zenzo Maatschappelijk Vastgoed verder uitgewerkt voor de aanvraag bouwvergunning.

Om de nieuwbouw te realiseren is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. De procedure hiervoor is inmiddels in gang gezet. Zenzo MV neemt in samenwerking met Lithos bouw & ontwikkeling de bouw voor haar rekening. De verwachte oplevering is najaar 2021.

Deel dit artikel