Alle kinderen verdienen een goed klimaat

vrijdag 29 maart 2024

Half maart kwamen meer dan 350 deelnemers uit de kinderopvang, onderwijs, ministeries, gemeenten en de bouwsector bijeen in Utrecht voor de landelijke Kennisdag van Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang en Kenniscentrum Ruimte-OK. En dag vol inspirerende voorbeelden en een levendig debat met als centrale thema: 'Een goed klimaat voor alle kinderen: het kan wél!'

Naast het debat met vertegenwoordigers van ministeries en sectororganisaties waren er diverse kennissessies met experts en ervaringsdeskundigen van kinderopvangorganisaties, scholen en gemeenten. Daarbij kwam een breed scala aan onderwerpen aan bod, zoals optimale huisvesting, samenwerking en verduurzaming. Uit inspirerende praktijkvoorbeelden die werden getoond, bleek dat er al veel mogelijk is.

Tijdens en na de sessies was er ruimschoots gelegenheid om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Enkele belangrijk inzichten die voortkwamen uit deze dag:

  • Er valt veel te bereiken door succesvolle praktijkervaringen opnieuw toe te passen.
  • Scholen en kinderopvang zijn ook een oefenplaats voor het (samen)leven.
  • Het ontbreekt niet aan motivatie. Veel partijen willen zich vanuit een maatschappelijke opdracht inzetten voor kindontwikkeling.

Een gunstig klimaat voor alle kinderen

Tijdens het debat gaf Marco van Zandwijk (Ruimte-OK) zijn visie over de veranderingen in de samenleving die een directe impact hebben op kindontwikkeling. Vertegenwoordigers uit het werkveld gingen vervolgens met elkaar in gesprek. Centraal stond de vraag: wat is er nodig om een gunstig ontwikkelklimaat te realiseren? De open benadering van dagvoorzitter Frénk van der Linden zorgde voor waardevolle interactie tussen panel en publiek.

Door de gesprekspartners werd benadrukt dat het belangrijk is om de beschikbare expertise in het werkveld goed te benutten. Door gezamenlijk op te trekken rond het jonge kind kan voor alle partijen meerwaarde ontstaan. Ouders en jeugdzorg moeten hierin ook worden betrokken.

De huisvesting is bij dit alles een middel en geen doel op zich. Het draagt bij aan de kwaliteit van onderwijs en kinderopvang, maar het opheffen van scheidslijnen tussen organisaties is daarmee nog niet opgelost. We moeten oppassen voor het creëren van nieuwe silo’s en verschillen juist omarmen, want ook dat is inclusief.

De organisatie kijkt terug op een geslaagd evenement en gaat in 2025 zeker weer een Kennisdag organiseren. Wil je hierbij aanwezig zijn? Houd dan de nieuwsbrief van Ruimte-OK in de gaten; meld je hier aan voor de nieuwsbrief.

Daarvóór al organiseren wij op woensdag 13 november 2024 het Duurzame en Gezonde Scholen Congres. Ontdek de eerste info, de early bird-korting en houd ook onze nieuwsbrieven en website in de gaten.

 

Bron: Ruimte-OK
Beeld: Shutterstock

 

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Collectieve woonvormen: inspirerende markt

18 jun om 17:00 uur

In mei vond in het Gelderse Huis der Provincie (Arnhem) de drukbezochte Inspiratiemarkt 'Van solo naar samen'…

Lees verder »
descriptionArtikel

Vernieuwde, integrale aanpak onderwijshuisvesting

16 mei om 10:00 uur

Wie actief is in het werkveld ‘onderwijshuisvesting’ en aan de slag wil gaan met een programmatische aanpak van…

Lees verder »
descriptionArtikel

Nieuwe school startpunt voor klimaatbestendige wijk

22 apr om 07:30 uur

Midden in een industrieel en steenachtig gebied een gezonde, veilige en groene leeromgeving creëren; dat was de…

Lees verder »
descriptionArtikel

Nieuwe zorgvisie met toekomstige woonvormen

14 feb om 07:30 uur

Met een nieuwe, eigen zorgvisie - ‘Wonen met Zorg’ - wil INBO het gesprek aangaan met betrokkenen op het gebied…

Lees verder »
descriptionArtikel

Gemeente Kampen gaat voor hoogste circulaire doel

8 feb om 07:30 uur

Met de ambitie om het meest circulaire schoolgebouw van Nederland te realiseren, nam de Gemeente Kampen een…

Lees verder »
descriptionArtikel

Zo realiseer je ‘meest circulaire kindcentrum van Nederland’

29 jan om 07:30 uur

Dankzij de hoge duurzaamheidsambitie van de gemeente wordt in Kampen het ‘meest circulaire kindcentrum van…

Lees verder »
descriptionArtikel

2024: nieuwe wetten, nieuwe kansen

22 dec 2023

Nog een paar dagen en het aloude Bouwbesluit verdwijnt in de prullenmand! Leve het nieuwe Besluit bouwwerken…

Lees verder »
descriptionArtikel

Best gelezen artikel in 2023: Extreme renovatie van Het Zand

20 dec 2023
In de Utrechtse wijk Leidsche Rijn is multifunctionele accommodatie (MFA) Het Zand gerenoveerd. Het project is een…
Lees verder »