Nieuws

Thomas Bögl: 'De gebruiker staat centraal'

"De gebruiker centraal - dat is waar het om draait. Gebouwen zijn tenslotte middelen en geen doel op zich", aldus architect Thomas Bögl van LIAG. Hij spreekt als keynote tijdens de digitale Verbindingsdag Gezonde Scholen. Lees hier meer over zijn presentatie.

LIAG ontwerpt gezonde gebouwen met een aangenaam binnenklimaat, die mensen optimaal in hun functioneren ondersteunen en hun welbevinden bevorderen. Zo creëert het bureau extra waarde, naast de integratie van duurzaamheidsmaatregelen als de implementatie van circulair bouwen, het adaptief en toekomstbestendig bouwen en het treffen van maatregelen die het verbruik van onder andere water en energie reduceren.


"Om dit in de praktijk waar te kunnen maken, betrekt LIAG de gebruikers vanaf de aanvang van het ontwerpproces", aldus Bögl, directie-architect bij LIAG. "De ontwerpen worden dan aan relevant onderzoek getoetst." Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden vertelt Bögl tijdens zijn keynote op de Verbindingsdag Gezonde Scholen hoe LIAG de ontwerpuitdagingen aanpakt en hoe zij dit samen met de gebruiker vormgeven: 

  • In het nieuwe gebouw van Beroepscollege Leystede in Leiden komt regulier onderwijs samen met speciaal onderwijs: een unieke samenwerking in Nederland. Voor LIAG de uitdaging om de fysieke leeromgeving daar op af te stemmen. 
  • De Leister Igge in Opeinde ontving in 2019 De Gouden Kikker. Dit is de eerste ‘School voor Energie’ renovatie: energieneutraal, Nul op de Meter en gasloos. Door anders te financieren en goed samen te werken kunnen oude scholen succesvol worden gerenoveerd. Dat heeft IKC De Leister Igge bewezen. 
  • De vormgeving van het C2C-gebouw van Lyceum Schravenlant in Schiedam is afgestemd op didactisch nut die een duurzame bewustwording bij leerlingen stimuleert. Van meet af aan waren de leerlingen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun nieuwe schoolgebouw. Ze hadden inspraak in de architectenselectie en de leerlingen hebben samen met LIAG het gebouw vormgegeven.

Beroepscollege Leystede in Leiden (links) en de Leister Igge in Opeinde (foto door Mart Stevens)

Deel dit artikel