Gemeente Kampen gaat voor hoogste circulaire doel

donderdag 8 februari 2024

Met de ambitie om het meest circulaire schoolgebouw van Nederland te realiseren, nam de Gemeente Kampen een opvallende keuze. Aart Janssen, projectleider bij de gemeente, vertelt hoe de lokale politiek achter het uiterst duurzame Kindcentrum Hanzewijk ging staan.

Aart Janssen is projectleider bij de afdeling Bestuursadvisering en onder meer verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling in de Hanzewijk; daarvan is deze scholenbouw een deelproject. De Hanzewijk is de afgelopen twintig jaar volledig herontwikkeld. De hele wijk ging eerst tegen de vlakte en werd daarna helemaal opnieuw opgebouwd. Met een appartementencomplex aan de overkant is het nieuwe schoolgebouw één van de laatste onderdelen van het traject. Kindcentrum OJS Het Scala en Kindcentrum Bouwman vinden er straks onderdak.

“Voor beide schoolbesturen”, vertelt Janssen, “is dit een nieuw proces en daarom hebben zij de gemeente gevraagd als bouwheer te fungeren voor het Programma van Eisen, de aanbesteding, gunning en bouw. Vanuit de gemeente ben ik toen als projectleider naar voren geschoven, maar ik ben geen bouwkundige en werkte daarom veel samen met bouwadviesbureau Lindhorst huisvestingsadviseurs. Eén van de betrokken schoolbestuurders en een collega van mij, Ronald van Eerten, waren al betrokken bij de buyer group circulaire scholen. Zo stonden zij ook aan de start van het Ambitieweb, een tool die publieke opdrachtgevers helpt om circulaire ambities en doelstellingen voor de organisatie of de inkoopopdrachten concreet te maken.”

Nieuw college

“In die periode trad net een nieuw college van B&W aan, met de CU, SGP, CDA, GroenLinks en Kampen Sociaal. Het college had in het coalitieprogramma een behoorlijke ambitie neergelegd op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Het college had, met als voortrekkers wethouder onderwijs Bernard van den Belt en wethouder duurzaamheid Erik Faber, echt de wil om voorloper te zijn en te laten zien dat het anders kan. En daarin konden ook de scholen hun ambities goed kwijt. De vraag was vooral: hoever wilden we gaan.”

Kindcentrum Hanzewijk Kampen

“Architectenbureau 19 het atelier won de aanbesteding en kwam met twee scenario’s: een traditioneel, duurzame en circulaire variant en een circulaire optie met heel veel biobased materialen. De architecten, Sara van Popta en Ruben Klinkenberg, hebben veel werk verzet om te kijken hoe je net even een stapje verder kunt gaan. Die scenario’s zijn aan het college van B&W voorgelegd met de vraag: hoe circulair mag het zijn? Er zit dan natuurlijk een extra prijskaartje aan vast, maar het college heeft uiteindelijk gezegd dat ze dit vanuit haar ambitie echt zien als een voorbeeldproject. Om een pilot uit te kunnen voeren, om te kijken hoever je kunt gaan en wat het ons dan uiteindelijk oplevert.”

95% circulair

“Voor het college is dit gebouw, als meest circulaire schoolgebouw van Nederland, echt een uithangbord. Daarom kregen wij daarvoor bestuurlijk al vrij snel de handen op elkaar en bereikten we qua materialisatie een heel hoge ambitie: 95% echt circulair en 80% biobased. Wat betreft de financiën was het oorspronkelijke budget 10,4 miljoen euro en nu zijn de totale stichtingskosten beraamd op 15,7 miljoen euro. Daarin zijn ook prijsstijgingen verwerkt als gevolg van corona, de oorlog in Oekraïne en materialentekorten. Het volledige college ging hiermee akkoord en ook in de gemeenteraad was het geen punt van discussie.”

Lagere jaarlijkse lasten

De hiervoor gebruikte argumentatie, afkomstig uit de Informatienota aan de gemeenteraad luidde ten slotte: ‘Naast de huurinkomsten vanuit de kinderopvang verdienen hogere investeringen in duurzaamheid (zoals een warmte-koude opslag) zich gedurende de levensduur terug door lagere jaarlijkse lasten. Daarnaast is de verwachting dat het gebouw aan het einde van de levensduur een restwaarde heeft (volgens deskundigen geraamd op 5% tot 20% van de bouwkosten) vanwege de mogelijkheden tot hergebruik van materialen’.

Lees ook het bijbehorende artikel: Zo realiseer je ‘meest circulaire kindcentrum van Nederland’

Dit artikel is afkomstig uit onze Innovatiecatalogus 2024. Alle details over die speciale uitgave lees je hier.
 

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Nieuwe rekentool om CO₂-uitstoot terug te dringen

20 feb om 11:30 uur

Een groot deel van de CO₂-uitstoot in de bouw wordt toegeschreven aan het bouwen van nieuwe gebouwen. De…

Lees verder »
descriptionArtikel

Nieuwe zorgvisie met toekomstige woonvormen

14 feb om 07:30 uur

Met een nieuwe, eigen zorgvisie - ‘Wonen met Zorg’ - wil INBO het gesprek aangaan met betrokkenen op het gebied…

Lees verder »
descriptionArtikel

Bouwen binnen CO2-budget: zo doe je dat

6 feb om 07:30 uur

De huidige manier van ontwerpen en bouwen zorgt voor een grote CO2-uitstoot en een forse bijdrage aan de…

Lees verder »
descriptionArtikel

Innovaties in dakbedekking gebaat bij circulair ontwerp

30 jan om 07:30 uur

Door de groeiende aandacht voor de herkomst, levensduur en hergebruik van producten, verandert ook de…

Lees verder »
descriptionArtikel

Zo realiseer je ‘meest circulaire kindcentrum van Nederland’

29 jan om 07:30 uur

Dankzij de hoge duurzaamheidsambitie van de gemeente wordt in Kampen het ‘meest circulaire kindcentrum van…

Lees verder »
descriptionArtikel

Collectiviteit, gezondheid en natuur centraal in Kerkebosch

17 jan om 17:00 uur

De recent ontwikkelde woonwijk Elix, gelegen in Zeist Kerkebosch, bestaat uit veertien duurzame en circulaire…

Lees verder »
descriptionArtikel

Innovatiecatalogus: Nieuwe bouwcultuur & bouwen zonder CO2

10 jan om 11:00 uur

In de jaarlijkse Innovatiecatalogus 2024 van Stedebouw & Architectuur kijken we traditioneel naar de…

Lees verder »
descriptionArtikel

2024: nieuwe wetten, nieuwe kansen

22 dec 2023

Nog een paar dagen en het aloude Bouwbesluit verdwijnt in de prullenmand! Leve het nieuwe Besluit bouwwerken…

Lees verder »