Nieuws

Hoogste omzetgroei bouw in tien jaar

In 2018 is de omzet van de bouwnijverheid (zonder projectontwikkelaars) met ruim 10 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat heeft het CBS berekend. Het is meer dan tien jaar geleden dat de omzetstijging in een jaar zo hoog was.

De totale omzet in de bouw ligt voor het eerst weer boven dat van 2008. Wel hebben vooral middelgrote bouwbedrijven met 10-100 werkzame personen nog steeds moeite om het omzetniveau van voor de crisis te bereiken. Hun omzet ligt daar in 2018 nog ruim 9 procent onder. 

Burgerlijke en utiliteitsbouw hoogste groeicijfers 

Bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) behaalden i2018 de hoogste omzetgroei met gemiddeld 13,1 procent. Voor het eerst ligt daarmee ook het omzetniveau van de B&U in 2018 boven het omzetniveau van voor de crisisWel zijn het vooral kleine bedrijven tot 10 werkzame personen die aan het positieve resultaat hebben bijgedragen.  

Totale bouwkosten van in 2018 afgegeven bouwvergunningen

De totale bouwkosten van in 2018 afgegeven bouwvergunningen kwamen uit op ruim 18 miljard euro. Dat is 7 procent meer dan een jaar eerder. De stijging is wel een stuk lager dan in 2017. Toen stegen de bouwkosten van bouwvergunningen met ruim een kwart vergeleken met een jaar eerder. Bij woningen stegen de bouwkosten van bouwvergunningen in 2018 met 6,6 procent. Het aantal woningen waarop deze vergunningen betrekking hebbenbleef met bijna 70 duizend woningen vrijwel gelijk aan 2017. 

Grond-, water- en wegenbouw laagste omzetgroei 

Bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw (GWW) behaalden in 2018 een omzetstijging van 5 procent. Zowel bij (spoor)wegen- en tunnelbouwers als bij kabel- en buizenleggers steeg de omzet ten opzichte van vorig jaar. Middelgrote GWW-bedrijven zag hun omzet in 2018 met een stijging van nog geen 2 procent het minste stijgen. Het omzetniveau van de totale GWW ligt – op een aantal kwartalen na  al sinds 2011 weer boven het omzetniveau van voor de crisis. In 2018 lag het omzetniveau 14,5 procent hoger dan in 2008. 

Gespecialiseerde bouw hoge groei 

Bij gespecialiseerde bouwbedrijven steeg de omzet met 10,2 procentIn alle deelbranches behaalden bedrijven gemiddeld goede resultaten. Het omzetniveau van de gespecialiseerde bouw lag in 2018 bijna 11 procent boven dat van voor de crisis.  

Minder faillissementen in de bouw 

In 2018 zijn 452 faillissementen uitgesproken in de bouwDat is bijna 5 procent minder dan een jaar eerder. Bij de architecten- en ingenieursbureaus werden in 2018 59 faillissementen uitgesproken. Een jaar eerder waren dat er 84. 

(bron: CBS)

Deel dit artikel