Nieuws

Biosintrum wint de Nederlandse Bouwprijs in categorie gebouwen

Kenniscentrum Biosintrum in Ooststellingwerf is winnaar geworden van de Nederlandse Bouwprijs in de categorie gebouwen. Op 4 februari zijn tijdens de eerste dag van Bouwbeurs de winnaars bekendgemaakt. De jury van de tweejaarlijkse prijs koos uit 70 inzendingen winnaars en genomineerden die een bijdrage leveren aan de drie pijlers people, planet en profit.

 

De prijzen zijn uitgereikt in vier categorieën: gebouwen, bouwmaterialen en -systemen, civiele kunstwerken en talent met toekomst. Per categorie zijn er naast een winnaar en genomineerden ook een aantal eervolle vermeldingen. Eervolle vermeldingen zijn toegekend omdat de jury deze projecten vanwege hun bijzondere bijdrage wil uitlichten om daarmee de sector wil stimuleren dat dergelijke initiatieven ook in de toekomst navolging krijgen.

Biosintrum winnaar in de categorie gebouwen

Het Biosintrum, een ontwerp van Paul de Ruiter Architects, met BREEAM Outstanding Biosintrum kwalificatie, staat op het bruisende hart van het Ecomunitypark. De nieuwbouw is energieneutraal en bestaat voor meer dan 80% uit biobased materialen en geldt als een inspiratiebron voor studenten en professionals. De jury zegt over deze inzending dat dit een voorbeeldproject is van een integrale aanpak van bio-based materialen, circulair bouwen én waar bovendien de totale groene inpassing in het ontwerp is meegenomen. Heel inspirerend vindt de jury daarnaast het betrekken van de doelgroep bij het ontwerp en de bouw van het gebouw.

SUPERLOCAL-Super Circular Estate de beste in de categorie bouwmaterialen & -systemen

De ambitie van de circulaire gebiedsontwikkeling SUPERLOCAL is om de materialen van drie leegstaande hoogbouwflats te hergebruiken voor de bouw van circa 130 sociale huurwoningen en de inrichting van het openbaar gebied. In 2018 is een Expogebouw opgeleverd, een bouwkundig experiment om te onderzoeken of woningen gemaakt kunnen worden van de materialen en bouwstoffen die vrijkomen bij de sloop van een flat.

Het Expogebouw bevat de belangrijkste elementen van een reguliere woning, waardoor het als test fungeert voor het hergebruiken van sloopmaterialen bij de realisatie van nieuwe woningen. De jury prijst het experiment en de manier waarop is nagedacht over groenvoorziening en de waterberging. Ook de sociale aspecten, de innovatieve samenwerking, de gedeelde verantwoordelijkheden en de klankbordgroep is indrukwekkend te noemen.


Kijk hier voor meer informatie over de Nederlandse Bouwprijs

Deel dit artikel