Nieuws

Voorwaarden voor ontwikkeling Bellevue-locatie station Den Haag vastgesteld

Het Haagse stadsbestuur heeft in een Plan Uitwerkings Kader (PUK) de voorwaarden vastgesteld voor de ontwikkeling van de Bellevue-locatie bij station Den Haal Centraal.

Eerder dit jaar werd bekend gemaakt dat er plannen zijn om naast het station Den Haag Centraal en de Hoftoren een gebouw met twee torens te bouwen, waarin zowel woningen, voorzieningen en kantoorruimte worden gerealiseerd. Het project voegt kwaliteit toe rond het station en draagt bij aan een aantrekkelijk, levendig en leefbaar stadscentrum. Ook ontstaat er een betere verbinding tussen binnenstad en stationsgebied. De voorwaarden in het PUK zijn gebaseerd op bestaand beleid en er is specifiek gekeken wat op deze locatie nodig is.

Wonen, werken én voorzieningen

De gemeente wil dat in het gebouw gewoond en gewerkt kan worden én dat zowel de bewoners als de omgeving kunnen profiteren van nieuwe voorzieningen. Dit zorgt voor een leefbare omgeving. Van de woningen moet minimaal 30% sociale huurwoningen zijn. Ook stelt de gemeente dat er 28.000 m2 economische ruimte moet komen, aangevuld met maatschappelijke voorzieningen. Een openbaar toegankelijk atrium moet zorgen voor een tweede looproute van station naar het centrum. De gemeente stelt ook dat de ontwikkeling moet bijdragen aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelen en aan de mobiliteitstransitie. De monumentale gevel van het pand aan de Bezuidenhoutseweg 3 moet behouden blijven. Alle gemeentelijke kaders voor de ontwikkeling staan in het PUK.

Overwegend positief

Bij de eerste participatieronde die de initiatiefnemers organiseerden, waren de reacties in grote mate positief. Ruim 70% van de deelnemers is positief over de eerste schetsen van de ontwikkeling. Uit de enquête blijkt dat bijna 78% van de respondenten hoogbouw op de Bellevue-locatie een goed plan vindt. Hierbij werd aangegeven dat het project van hoge kwaliteit moest zijn, zowel in vormgeving, voorzieningen als woningaanbod. Men wil veel aandacht voor zon en schaduw. Er werden natuurlijk ook zorgen geuit. Van de respondenten ziet 20% liever geen hoogbouw, vooral vanwege risico’s op schaduw- of windhinder. Gemeente en initiatiefnemers willen bij de uitwerking van de plannen met belanghebbenden in gesprek blijven.

Vervolg

Nu de plannen verder uitgewerkt kunnen worden, volgen nog een aantal stappen voordat de bouw 2023 daadwerkelijk kan starten. De initiatiefnemer en eigenaren moeten nu een ontwerp maken voor het gebouw en alle technische eisen uitwerken. Ook zijn er nog wijzigingen in het bestemmingsplan nodig, voordat de ontwikkeling kan starten. Daarna kan er een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Belanghebbenden worden bij de diverse stappen gevraagd hun inbreng te geven.

 

 

Deel dit artikel