Nieuws

Stadslab maakt switch naar school en kinderopvang

Het voormalig stadslab Baudelo in Gent krijgt een andere bestemming. In het gebouw worden een school en kinderopvang gerealiseerd.

In vier maanden tijd werden in het gebouw 67 nieuwe ruimtes gecreëerd. Binnen dit project was sprake van veel tijdsdruk. Alle noden van de school en de opvang werden in kaart gebracht, er werd een nieuwe locatie gezocht voor de organisaties van het stadslab. Tot slot werd de verbouwing tot school- en opvanginfrastructuur afgewerkt. Het resultaat is een gebouw met 67 ruimten, waaronder vijf kleuterklassen, zes klassen lager onderwijs, ruimte voor drie leefgroepen voor het kinderdagverblijf, vijf atelierruimtes, tien administratie- en personeelsruimten, een ICT-lokaal, drie sanitaire delen en een grote keuken. 


De school en het kinderdagverblijf zullen verschillende ruimten in het gebouw delen. Het gaat onder meer om vergaderlokalen, de atelierruimte en de lerarenkamer. Hierdoor kunnen de twee verschillende disciplines zo effectief mogelijk met elkaar samenwerken. Het oude lablokaal is nu een nieuwe refter, maar met meubilair werd zoveel mogelijk hergebruikt. Zo werden karakteristieke labtafels uitgebroken en omgebouwd in de ateliers en klassen. Ook massieve houten kasten kregen een nieuwe plaats in de lokalen, lerarenkamers, de keuken en de ateliers. De labbibliotheek werd in zijn functie behouden en fungeert nu als schoolbibliotheek. 


Al het nieuwe materiaal kan na de verhuis naar de nieuwe locatie opnieuw gebruikt worden. Het keukenmeubilair en de ververstafels bestaan bijvoorbeeld uit verschillende modules. De toiletcontainer voor de speelplaats is tweedehands aangekocht. De toiletcontainer voor de speelplaats is tweedehands aangekocht. 

Deel dit artikel