Nieuws

Streep door woningen Hembrugterrein

De duizend woningen die op de planning stonden op het Hembrugterrein in Zaandam, mogen er toch niet komen. Dit omdat er teveel lawaai vanuit het nabijgelegen havengebied komt. Het hele bestemmingsplan wordt vernietigd.

De gemeenteraad van Zaanstad wil het terrein in twintig jaar ontwikkelen tot een gemengd woon- en werkgebied met ruimte voor minimaal 1.000 woningen. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak kan dat alleen als in de toekomst blijkt dat voor deze woningen een aanvaardbaar geluidsniveau kan worden bereikt. Dat is nu niet het geval.
 
Tegen het bestemmingsplan is een aantal bezwaarmakers in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Onder hen onder meer Frites uit Zuyd B.V., het Havenbedrijf Amsterdam en enkele bedrijven die gevestigd zijn op industrieterrein Westpoort in Amsterdam. Alle zijn bang dat de herontwikkeling van het Hembrugterrein ten koste zal gaan van hun eigen bedrijfsvoering en uitbreidingsmogelijkheden.Het Hembrugterrein in Zaandam ligt binnen de geluidszone van industrieterrein Westpoort in het Westelijk Havengebied.
 
Vanwege het geluid van dit industrieterrein heeft de gemeenteraad in het bestemmingsplan gebruikgemaakt van de zogenoemde zeehavennorm. Deze norm maakt het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om woningen te bouwen met een maximale geluidsbelasting van 60 d(B)A. Een van die voorwaarden is dat het dan om een ‘beperkte uitbreiding van bestaand woongebied’ moet gaan.

Geen beperkte uitbreiding

Het bestemmingsplan maakt echter meer dan 1.000 woningen mogelijk. Dit is in dit geval naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak geen beperkte uitbreiding van bestaand woongebied. Daarom mocht de gemeenteraad de zeehavennorm niet toepassen. Alle planonderdelen die woningen mogelijk maken kunnen daarom niet overeind blijven, want zonder die zeehavennorm is de geluidsbelasting op de nieuwe woningen te hoog.

Samenhang

Hierdoor is de geplande ontwikkeling van het Hembrugterrein tot gemengd woon- en werkgebied niet meer mogelijk. Hierom en vanwege de samenhang van de onderdelen in het bestemmingsplan, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak besloten het hele bestemmingsplan te vernietigen.

Deel dit artikel