Nieuws

72 projectvoorstellen gestart in 2018

Afgelopen jaar zijn binnen de regeling architectuur een totaal van 72 projectvoorstellen van start gegaan. Het gaat hier om projecten die op innovatieve wijze ingaan op actuele maatschappelijke opgaven.

Het gaat om onderzoek en analyse om nieuwe kennis te ontwikkelen. Er wordt op actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied gereflecteerd wat uiteindelijk leidt tot nieuwe inzichten en debat. Bestaande kennis en expertise, soms juist buiten het vakgebied, wordt hierbij op een sterke wijze ingezet binnen een opgave in het persoonlijke interessegebied.

Over de projectvoorstellen

In de ingediende voorstellen kwamen onder andere de grote woningbouwopgave en de bijbehorende verdichtingsvraagstukken kwamen ruimschoots aan bod in de ingediende voorstellen. Tot 2030 zullen er in totaal 1 miljoen woningen moeten worden bijgebouwd.


De beperkte ruimte zorgt bovendien voor meer complexiteit, waardoor kosten relatief hoog zijn en meer woningen in het buitengebied moeten worden gebouwd. Dit roept vragen op met betrekking tot duurzame verstedelijking en legt extra druk op het landschap. Via uiteenlopende projectvormen wordt gezocht naar mogelijke antwoorden op diverse vragen bij dit onderwerp.

Perspectief verbreden

In de zoektocht naar duurzame verstedelijking wordt in sommige voorstellen buiten de bekende scope gekeken naar de gehele opgave en de implicaties buiten de grenzen van Nederland, of voor het vakgebied.


Deze bredere blik leidt er ook toe dat er vanuit een ander perspectief wordt gekeken naar de onderliggende opgave. Dit zorgt voor enkele interessante cross-over projecten die vanuit een andere context naar nieuwe inzichten op zoek gaan.

Inhoudelijk debat

De architectuur discipline kent een lange traditie van reflectie op en inhoudelijk debat over het vakgebied. Ook in 2018 zijn er meerdere vragen gehonoreerd die focussen op het bespreken van de rol, kennis en positie van de architect. Voorstellen richten zich op het analyseren van de vaardigheden van de ontwerper, waarbij vaak wordt gezocht naar mogelijke kennisoverdracht met andere disciplines.


Meer informatie vindt u hier.

 

Deel dit artikel