Kom van die grond af!

Het project Bovenop Zuid is een van de manieren waarop Rotterdamse Dakendagen de doorgaans onbenutte ruimte op daken in de havenstad in gebruik neemt.

Meer van alles waar we minder van hebben

Wat is de belangrijkste drijfveer in jullie werk, onder andere in relatie tot gevels en daken? 

Wiedenhoff: “Waar ik energie van krijg, is schakelen tussen de waarom- en hoe-vraag. Waarom willen we CO2 besparen? Klimaatverandering.

Editie Gevels & Daken 2023 is verschenen

Op zoek naar de derde laag

Gebouwen bieden ons van oudsher onderdak tegen weer en wdin, maar intussen gebruiken we ze voornamelijk om aan de boze buitenwereld te ontsnappen.