Nieuws

Comeback voor collectief wonen

Hedendaagse architecten focussen zich weer op collectief wonen en bouwen. In Amsterdam worden veel gedeelde voorzieningen en ruimten ontworpen. De Collective Comeback tentoonstelling vergelijkt de collectieve architectuur van nu met die uit 1965-1985.

Toen

Na de wederopbouw neemt de welvaart toe, de woningnood af en kan de architect meer de nadruk leggen op kwaliteit en comfort. Ontwerpers ontwikkelen een nieuw bouwideaal: collectiviteit. Dit uit zich niet alleen in de bouw zelf maar bijvoorbeeld ook in het betrekken van bewoners bij het ontwerpproces, zoals van het Bickersei.

Vandaag

Ruim vijftig jaar later speelt collectieve architectuur opnieuw een rol. Een steeds groter wordende groep Amsterdammers woont niet meer binnen het klassieke gezinsverband. Voor deze groep biedt de collectieve architectuur een betaalbaar alternatief binnen een gespannen huizenmarkt. Ook het collectief opdrachtgeverschap komt op. 

 

De tentoonstelling Collectieve Comeback is te zien bij Architectuurcentrum Amsterdam vanaf 11 januari t/m 2 juni 2019. 

Deel dit artikel