Nieuws

Bouwsector opent zich voor niet-bouwkundige professionals

Een kansrijke ontwikkeling, zo noemt intermediair Building Heroes het. Door open te staan voor professionals die niet opgeleid zijn of veel ervaring hebben in de bouwsector, kunnen bedrijven juist een diversiteit aan perspectieven verwerven.

De bouwsector heeft te kampen met een tekort aan personeel. Ook leidt de vergrijzing tot een nieuwe generatie die het roer overneemt bij veel bedrijven. Volgens Willem Molengraaf, een van de oprichters van bemiddelaar en opleider Building Heroes, staan bouwbedrijven daarom steeds meer open voor werknemers die nog niet veel ervaring hebben in de bouwsector.


Molengraaf noemt dit een positieve ontwikkeling. Werknemers uit andere branches brengen andere vaardigheden met zich mee, terwijl niet-opgeleide werknemers nieuwe perspectieven bieden. Deze creativiteit kan leiden tot slimmere besluiten, vindt Molengraaf. "Waarom zou je technische experts niet versterken met andere perspectieven? Een veelheid aan kennis en achtergronden maakt het mogelijk om een project op een slimmere manier aan te pakken. Met de kleine marges in de bouw, is dat soms het verschil tussen winst en verlies."


"Met de Construction University leiden we jongen talenten in de bouw op. De deelnemers aan deze Construction University hebben een HBO- of WO-opleiding genoten. Wat opvalt, is dat zij het meest interesse tonen om te leren samenwerken, presenteren of om te gaan met een conflict. Het gaat hen, naast hard skills, dus ook echt om soft skills. Bij professionals lijkt er ook behoefte aan deze veelheid aan vaardigheden."

Deel dit artikel