Nieuws

'Groen moet meer meegenomen worden in bouwplannen'

De afgelopen twee jaar is er veel veranderd bij de BTL Groep. Eind 2018 sloot het bedrijf zich aan bij idverde, de Europees marktleider op het gebied van de groene buitenruimte. In 2019 nam BTL het bedrijf Verboon Groen & GWW over. Een interview met Commercieel Directeur Simon Bos van BTL: “Groen en ook klimaatmaatregelen moeten meer meegenomen worden in bouwplannen.”

In november 2018 werd naar buiten gebracht dat BTL zich had aangesloten bij idverde. Vanaf 1 oktober zullen zowel BTL als Verboon Groen & GWW verdergaan onder de naam idverde. De namen van de drie werkmaatschappijen blijven bestaan; Realisatie, Advies en Bomendienst. Een goede ontwikkeling voor het bedrijf, zo zegt Bos. “idverde is een groot platform werkzaam in Frankrijk, Groot-Brittannië, Denemarken en Duitsland. Ze zijn de Europese markleider op het gebied van groene buitenruimte. Er is de laatste jaren veel aandacht voor de waarde en positieve effecten van groen. Dit wordt versterkt door wat er met groen gerealiseerd kan worden op het gebied van klimaat en biodiversiteit. De sterren voor ons vakgebied staan wat dat betreft gunstig. “idverde biedt ons het platform om Europese netwerken te ontsluiten en impact te maken”, aldus Bos.

Integrale visie

De waarde van groen wordt soms onderschat, vindt Bos. Ook door stedenbouwers. “Natuurinclusief bouwen is voor stedenbouwers een nieuwe trend. Groen en klimaatmaatregelen moeten meer meegenomen worden in de bouwplannen. Wat ga je bijvoorbeeld doen aan overlast van regenwater en opwarming van steden? Leg je infrastructuur aan om het hemelwater af te voeren of laat je het infiltreren in de bodem. Daar moet beter over nagedacht worden. Onze oproep voor bijvoorbeeld groot onderhoud in een woonwijk, waarbij riolering en bestrating vernieuwd moeten worden, zou zijn: doe het integraal. Kijk óók vanuit klimaatuitdagingen naar de juiste oplossingen. Zo hebben we in Almere meer bomen geplant, het regenwater laten we meer infiltreren in de bodem en er worden veel materialen hergebruikt”, aldus Bos.

Eén naam

Bos ziet het als een logische stap om vanaf 1 oktober onder één naam verder te gaan. “Het is goed om een gezamenlijke identiteit en uitstraling naar de buitenwereld toe te profileren. Met zowel BTL als Verboon Groen & GWW kunnen we nu de naam idverde gaan laden. Het is voor klanten ook duidelijker als je één naam hanteert.” De overeenkomst tussen BTL, Verboon Groen & GWW en idverde is dat iedereen bevlogen is met het groenvak, zo merkt Bos op. “We willen allemaal projecten maken die van betekenis zijn voor de gebruikers en bijdragen aan een prettig verblijf, een fijne werkplek en een mooie en veilige stedelijke (woon)omgeving.”


Deel dit artikel