Bedrijfsnieuws

Veiligheidsrichtlijnen bij rolsteigers

Ondanks de strenge regelgeving wordt jaarlijks melding gemaakt van 35 ernstige ongevallen met rolsteigers. De veiligheidsnormen van steigers worden in de Arbo wet- en regelgeving aangegeven en zijn onderverdeeld in overheidsvoorschriften, branche richtlijnen en normbladen. Een samenvatting van de richtlijnen.

Veiligheidskeuring

Rolsteigers moeten periodiek, maar ten minste eenmaal per jaar, door een deskundige worden geïnspecteerd op slijtage, vervorming, scheurvorming en het correct functioneren van de verbindingen. Bij intensief gebruik en/of overmatige slijtage, moet dit vaker gebeuren. Het jaarlijks inspecteren moet gebeuren door een deskundige die daartoe is opgeleid. De deskundige mag in dienst zijn van het eigen bedrijf, maar kan ook worden ingehuurd bij een leverancier of een onafhankelijk bureau. Bij gebruik van de rol steiger moet de positieve inspectiebeoordeling aantoonbaar zijn. Een methode hiervoor is het waarmerken van ieder onderdeel van de steiger door middel van een sticker met de datum van de inspectie. De inspecteur die de periodieke inspecties uitvoert, stelt een inspectie- of keuringsrapport op.

Opbouw en gebruik

Het is een verplichting om de opbouw- en gebruiksvoorschriften aan te geven middels stickers op de steiger. De keuring NEN-EN 1004 omvat een visuele inspectie. Aan de hand van een checklist worden de onderdelen gecontroleerd. Boven 3 meter werkhoogte is een randbeveiliging en schoprand verplicht. Een schoprand voorkomt dat gereedschap of bouwmaterialen kunnen vallen.

Maximale werkhoogtes

Mobiele steigers mogen binnen tot 12 meter werkhoogte en buiten tot 8 meter werkhoogte gebruikt worden. Boven genoemde hoogten dienen steigers gefixeerd te worden aan de gevel of binnenmuur en zijn de maximaal toegestane werkhoogtes voor zowel binnen als buiten 12 meter voor een smalle en 20 meter voor een brede rolsteiger.


Voer elke dag een korte visuele controle uit voordat de rolsteiger gebruikt wordt, bijvoorbeeld aan het begin van de werkdag. Bekijk of de steiger nog compleet, onbeschadigd en in de juiste staat is. Gebruik hierbij de checklist rolsteigers. Een groot aantal partijen heeft geholpen bij de totstandkoming van de nieuwe Richtlijn Steigers: Inspectie SZW, TNO, Aboma, Volandis, ministeries en universiteiten. Het is aan de gebruikers zelf om rolsteigers op een juiste manier te gebruiken en zelf de nodige persoonlijke veiligheidsmaatregelen te nemen.

 

 

 

Deel dit artikel