Gebiedsontwikkeling en het grote gevecht om de ruimte

woensdag 25 oktober 2023

In het buitengebied vindt het grote gevecht om de ruimte plaats, aldus expert Gerard van Santen. Het is een misverstand dat het stedelijk en landelijk gebied twee gescheiden werelden zijn. “Een flink zonneveld kan ook best onderdeel zijn van een stedelijke gebiedsontwikkeling.”

In gebiedsontwikkeling in het buitengebied van Nederland spelen tal van uitdagingen een cruciale rol. Gerard van Santen, adviseur buitengebied bij Over Morgen, benadrukt dat het buiten de stadsgebieden net zo goed een strijd om ruimte is. Verschillende maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, woningnood, landbouwtransitie en natuurbehoud vinden plaats in landelijke gebieden. Deze opgaven zijn vaak complex en vereisen een nieuwe ruimtelijke aanpak.

Een belangrijk aspect, volgens Van Santen op het platform Biind, is de interactie tussen stedelijke en landelijke gebieden. Hoewel sommige zaken zich concentreren in het buitengebied, zoals grote windparken, kunnen ook zonnepanelenvelden deel uitmaken van stedelijke ontwikkeling. Maatregelen op het platteland hebben vaak gevolgen voor de stad, en er moet meer overleg en bewustzijn zijn over deze onderlinge verbanden.

Beheer vereist compromissen

De uitdaging in het buitengebied ligt in het beheer van meerdere grondeigenaren, wat een complex proces van overleg en compromissen vereist. Bovendien zijn sommige maatschappelijke opgaven, zoals natuurherstel en waterkwaliteitsverbetering, verplicht. Dat betekent dat bewoners en ondernemers daaraan moeten bijdragen.

De tegenstrijdigheid in die woorden onderstreept de uitdaging nog maar eens. Van Santen: “Het is daarom belangrijk om ogen en oren te hebben voor het eigenbelang van de mensen die in het gebied wonen en ondernemen. Als overheid moet je ten eerste het gesprek voeren over de verschillende opgaven voor het gebied en hun samenhang. Joint fact finding noemen we dat.”

In tegenstelling tot woningbouw in stedelijke gebieden draait gebiedsontwikkeling op het platteland vaak om ecologische verbeteringen, klimaatadaptatie, energie en landbouw. Het is van cruciaal belang om de belangen en toekomstperspectieven van de plattelandsbewoners te begrijpen en hierop in te spelen.

Eigenaarschap

Het buitengebied zal de komende decennia aanzienlijke veranderingen ondergaan, waaronder de landbouwtransitie naar meer extensieve veehouderij, de verspreiding van woningen en een grotere impact van de energietransitie. Ondanks de uitdagingen biedt de extensivering van de landbouw de mogelijkheid om de biodiversiteit te vergroten.

Een belangrijk kenmerk van het buitengebied is het gedeelde eigenaarschap, waarin iedereen betrokken is bij de zorg voor het land en het behoud van de natuur. Dit gedeelde eigenaarschap vormt de basis voor samenwerking in het buitengebied.

Bron: Biind
Beeld: Shutterstock

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Jouw kans voor nieuwe koers ruimtelijke ordening

6 dec om 07:30 uur

Heb je de uitnodiging van Populytics ook in je mailbox ontvangen? Om mee te denken over de inrichting van…

Lees verder »
descriptionArtikel

WeerWoord 2030 biedt antwoorden voor klimaatverandering

30 nov om 09:30 uur

De wereld gaat vanaf vanavond in Dubai opnieuw op zoek naar antwoorden die moeten leiden tot een daling van het…

Lees verder »
descriptionArtikel

Definitief ontwerp langste dakpark van Nederland vastgesteld

27 nov om 07:30 uur

Bovenop het iconisch spoorviaduct Hofbogen komt een bijzonder stadspark. Waar vroeger de treinen reden, kun je…

Lees verder »
descriptionArtikel

4 actiepunten voor regie ruimtelijke ontwikkeling Nederland

21 nov om 07:30 uur

Voor een toekomst die duurzaam en leefbaar is, heeft de Branchevereniging van Nederlandse Architectenbureaus (…

Lees verder »
descriptionArtikel

Award voor De Urbanisten met Getijdenpark Keilehaven

3 nov om 09:00 uur

Het meest natuurinclusieve project of ontwerp van Nederland en daarmee winnaar van de tweejaarlijkse Award…

Lees verder »
descriptionArtikel

Data groenbeheer helpen probleemwijk vooruit

23 okt om 10:00 uur

In Den Haag zijn twee pleinen vergroend, waarbij met de inzet van data ook sociale problematiek werd getackeld…

Lees verder »
person_outlineBlog

Woningbouw als katalysator voor mobiliteitstransitie

5 okt om 09:30 uur

In dit blog schrijven Richard ter Avest en Claudia de Koning dat ons bestaan aan het veranderen is en ook onze…

Lees verder »
descriptionArtikel

Circulariteit in stedenbouwkundig plan Sportpark Hilversum

28 sep om 07:30 uur

Nabijheid van wonen, werken en recreëren en aandacht voor sport en natuur zijn de pijlers onder de geleidelijke…

Lees verder »
/* ActiveCampaign */