Gebiedsontwikkeling en het grote gevecht om de ruimte

woensdag 25 oktober 2023

In het buitengebied vindt het grote gevecht om de ruimte plaats, aldus expert Gerard van Santen. Het is een misverstand dat het stedelijk en landelijk gebied twee gescheiden werelden zijn. “Een flink zonneveld kan ook best onderdeel zijn van een stedelijke gebiedsontwikkeling.”

In gebiedsontwikkeling in het buitengebied van Nederland spelen tal van uitdagingen een cruciale rol. Gerard van Santen, adviseur buitengebied bij Over Morgen, benadrukt dat het buiten de stadsgebieden net zo goed een strijd om ruimte is. Verschillende maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, woningnood, landbouwtransitie en natuurbehoud vinden plaats in landelijke gebieden. Deze opgaven zijn vaak complex en vereisen een nieuwe ruimtelijke aanpak.

Een belangrijk aspect, volgens Van Santen op het platform Biind, is de interactie tussen stedelijke en landelijke gebieden. Hoewel sommige zaken zich concentreren in het buitengebied, zoals grote windparken, kunnen ook zonnepanelenvelden deel uitmaken van stedelijke ontwikkeling. Maatregelen op het platteland hebben vaak gevolgen voor de stad, en er moet meer overleg en bewustzijn zijn over deze onderlinge verbanden.

Beheer vereist compromissen

De uitdaging in het buitengebied ligt in het beheer van meerdere grondeigenaren, wat een complex proces van overleg en compromissen vereist. Bovendien zijn sommige maatschappelijke opgaven, zoals natuurherstel en waterkwaliteitsverbetering, verplicht. Dat betekent dat bewoners en ondernemers daaraan moeten bijdragen.

De tegenstrijdigheid in die woorden onderstreept de uitdaging nog maar eens. Van Santen: “Het is daarom belangrijk om ogen en oren te hebben voor het eigenbelang van de mensen die in het gebied wonen en ondernemen. Als overheid moet je ten eerste het gesprek voeren over de verschillende opgaven voor het gebied en hun samenhang. Joint fact finding noemen we dat.”

In tegenstelling tot woningbouw in stedelijke gebieden draait gebiedsontwikkeling op het platteland vaak om ecologische verbeteringen, klimaatadaptatie, energie en landbouw. Het is van cruciaal belang om de belangen en toekomstperspectieven van de plattelandsbewoners te begrijpen en hierop in te spelen.

Eigenaarschap

Het buitengebied zal de komende decennia aanzienlijke veranderingen ondergaan, waaronder de landbouwtransitie naar meer extensieve veehouderij, de verspreiding van woningen en een grotere impact van de energietransitie. Ondanks de uitdagingen biedt de extensivering van de landbouw de mogelijkheid om de biodiversiteit te vergroten.

Een belangrijk kenmerk van het buitengebied is het gedeelde eigenaarschap, waarin iedereen betrokken is bij de zorg voor het land en het behoud van de natuur. Dit gedeelde eigenaarschap vormt de basis voor samenwerking in het buitengebied.

Bron: Biind
Beeld: Shutterstock

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Focus Stedebouw & Architectuur op dynamiek Nederlandse delta

23 mei om 15:00 uur

De nieuwe Stedebouw & Architectuur (#3) is van de drukpersen gerold. Met de Delftse universitair…

Lees verder »
descriptionArtikel

Draag ook bij aan een beweegvriendelijke leefomgeving

21 mei om 07:30 uur

Gezondheid is in het gros van de gemeentelijke en provinciale Omgevingsvisies een belangrijk thema en daarmee…

Lees verder »
descriptionArtikel

Primeur voor online tool die potentie biodiversiteit toont

17 mei om 17:00 uur

Een gezonde biodiversiteit doet heel veel voor de mens. Tot nu toe wordt veelal de huidige biodiversiteit van…

Lees verder »
descriptionArtikel

Hoe welkom is auto nog bij verdichting van steden?

14 mei om 11:00 uur

Steden verdichten betekent ook oplossingen zoeken voor geparkeerde auto's. Met daarbij vaak de wens om de auto…

Lees verder »
descriptionArtikel

Tuinstad oplossing voor vervuilde stad en woonproblemen?

10 mei om 14:03 uur

Een eeuw geleden vroegen Floor Wibaut en Hendrik Berlage zich tijdens een conferentie af hoe je een stad mooier…

Lees verder »
descriptionArtikel

De vijf beste initiatieven om fietsen een boost te geven

1 mei om 07:30 uur

Van lokale initiatieven om vervoersarmoede bij kinderen tegen te gaan tot een routekeuze van fietsers die niet…

Lees verder »
descriptionArtikel

Kleiner wonen in de toekomstbestendige wijk?

30 apr om 09:30 uur

Hoe kunnen we de grote woningbouwopgave het beste invullen als ‘bodem en water’ worden meegenomen in de…

Lees verder »
descriptionArtikel

Is er voor iedereen genoeg ruimte in de verdichte stad?

25 apr om 07:30 uur

Nederlandse steden worden verdicht om de woningnood snel en adequaat te kunnen aanpakken. Dat proces wringt met…

Lees verder »