De vijf beste initiatieven om fietsen een boost te geven

woensdag 1 mei 2024

Van lokale initiatieven om vervoersarmoede bij kinderen tegen te gaan tot een routekeuze van fietsers die niet altijd afhangt van de snelste route. De nieuwste ideeën om het fietsen in Nederland te stimuleren, ontdek je tussen deze vijf nominaties voor de Tour de Force Initiatiefprijs 2024.

De Tour de Force Initiatiefprijs is bedoeld voor organisaties die samenwerken en goede initiatieven bedenken om het fietsen in Nederland een boost te geven. De prijs stimuleert de daadwerkelijke uitvoering van diverse fietsinitiatieven. Tot en met 12 april jl. konden organisaties hun inzending naar het Nationaal Fietscongres opsturen. En inmiddels zijn de genomineerden bekend.

Uit alle inzendingen van 2024 heeft de vakjury een top 5 gekozen. Programmamanager Ronald de Haas is een van de drie juryleden die de inzendingen beoordeelt. Hij is blij met de kwaliteit van de inzendingen dit jaar. Meer over het beoordelingsproces lees je in dit interview.

Dit zijn de vijf genomineerden van Tour de Force Initiatiefprijs 2024, in willekeurige volgorde:

Provincie Groningen - Kinderfietsroutes: avontuurlijk fietsplezier voor het hele gezin

Kinderfietsroutes zijn routes van maximaal 15 kilometer, bedoeld voor kinderen én hun ouders. Tijdens de fietstocht beleven kinderen een spannend avontuur en voeren opdrachten uit. Met de fietsroutes wil de provincie kinderen met plezier op de fiets krijgen en op de fiets houden. Door aan het fietsen een spelelement toe te voegen, wordt fietsen een aantrekkelijke activiteit voor kinderen en laten ze ouders/begeleiders kennismaken met het fietsknooppuntennetwerk.

Als het initiatief de Tour de Force Initiatiefprijs wint, wil de provincie graag doorontwikkelen en over alle routes die er nu liggen een themaroute leggen, zodat je bijvoorbeeld in de herfstvakantie of meivakantie een nieuwe route kunt fietsen.

SportUtrecht - Veilig leren fietsen in het verkeer voor leerlingen van het speciaal onderwijs

SportUtrecht vergroot fietsvaardigheid en mobiliteit van ieder kind met hun innovatieve methode voor veilig fietsen in het speciaal onderwijs. Met de lesmethode ‘Veilig Fietsen in het Verkeer’ wil SportUtrecht de leerlingen in het speciaal onderwijs vrij, vol vertrouwen en veilig laten deelnemen aan het (fiets)verkeer. En dat met het oog op deelname aan het praktisch verkeersexamen. Het veilig leren fietsen in het verkeer biedt leerlingen op het speciaal onderwijs de kans om zelfstandig naar school, sport of vrienden en recreatief te fietsen. Juist voor deze doelgroep is dat belangrijk, aangezien er landelijk nog weinig voor hen wordt gedaan.

Mocht dit initiatief de Tour de Force Initiatiefprijs winnen, dan wordt de prijs ingezet voor het ontwikkelen van lessen in samenwerking met partners, de Gemeente Utrecht en speciaal onderwijs scholen. De prijs is ook bedoeld voor het testen van de methode op het speciaal basisonderwijs en voor professionalisering van docenten, waarbij er geïnvesteerd wordt in trainingen voor de Fietsmeesters van SportUtrecht, zodat zij met de juiste tools de trainingen kunnen geven.

Stichting Sportevenementen Nederland - Oncomid Fietstour

Via de Oncomid Fietstour en het bijbehorende congres wordt er een nieuwe doelgroep bereikt: kankerpatiënten. De Oncomid Fietstour is een tour van 25 en 40 kilometer voor artsen en zorgverleners die zich bezighouden met zorgverlening aan kankerpatiënten, met als doel hen erop te wijzen hoe belangrijk fietsen is ter voorkoming van kanker en herstel als je kanker hebt. Stichting Sportevenementen Nederland vraagt hiervoor aandacht, omdat dit maatschappelijk van grote waarde is. De organisatie wil betere voorlichting door medische zorgverleners aan kankerpatiënten en zorgen dat fietsen als medicijn standaard wordt voorgeschreven.

Met de Tour de Force Initiatiefprijs wil de stichting de organisatie van de fietstocht en het symposium bekostigen.

Vervoerregio Amsterdam - Kinderfietsenplan Amstelveen

De gemeente Amstelveen, de ANWB, Ons Tweede Thuis en de Vervoerregio Amsterdam stimuleren lokale initiatieven om vervoersarmoede bij kinderen in Amstelveen tegen te gaan. Het doel is om 700 kinderen die leven rondom het sociaal minimum aan een fiets te helpen. Door de mogelijkheid om te fietsen, wordt het makkelijker om naar school te kunnen of mee te doen aan sociale of sportactiviteiten. Hiermee creëer je gelijke kansen. Hoe eerder kinderen leren fietsen, hoe beter dit is voor de doelstellingen op het gebied van verkeersveiligheid. De betrokken partijen hopen dat kinderen ook in de toekomst voor dit gezonde en milieuvriendelijke alternatief kiezen.

De Tour de Force Initiatiefprijs zal worden ingezet ten behoeve van Ons Tweede Thuis, zodat alle kinderen uiteindelijk een fiets kunnen gebruiken.

Ideate - Veilig gevoel op de fiets - ook in het donker

In het Nationaal Toekomstbeeld Fiets wordt de ambitie uitgesproken om in 2027 het aantal fietskilometers met 20% te laten toenemen. Dan is het belangrijk dat mensen wíllen fietsen. Deze motivatie stimuleer je onder andere door aantrekkelijke en veilige fietsroutes in te richten. Opvallend is namelijk dat de routekeuze van fietsers niet altijd afhangt van de snelste route. Een fietser kiest regelmatig voor een prettige, veilige of aantrekkelijke route. Fietsstimulering gaat dus ook over het verbeteren van de fietsbeleving. Hoe zorgen we ervoor dat fietsers zich prettig en veilig voelen op fietsroutes, ook in het donker? In dit vraagstuk spelen zowel de inrichting van de ruimtelijke omgeving, als cultuur en individuele perceptie een rol. Dit vraagt om een integrale aanpak, die de Fietsersbond, Ideate en Mobycon samen aanbieden.

Als dit initiatief de Tour de Force Initiatiefprijs wint, wordt de prijs ingezet om het effect te meten en de aanpak te verbeteren.

Bron: Mobiliteitsplatform
Foto: Shutterstock

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Draag ook bij aan een beweegvriendelijke leefomgeving

21 mei om 07:30 uur

Gezondheid is in het gros van de gemeentelijke en provinciale Omgevingsvisies een belangrijk thema en daarmee…

Lees verder »
descriptionArtikel

Primeur voor online tool die potentie biodiversiteit toont

17 mei om 17:00 uur

Een gezonde biodiversiteit doet heel veel voor de mens. Tot nu toe wordt veelal de huidige biodiversiteit van…

Lees verder »
descriptionArtikel

Hoe welkom is auto nog bij verdichting van steden?

14 mei om 11:00 uur

Steden verdichten betekent ook oplossingen zoeken voor geparkeerde auto's. Met daarbij vaak de wens om de auto…

Lees verder »
descriptionArtikel

Tuinstad oplossing voor vervuilde stad en woonproblemen?

10 mei om 14:03 uur

Een eeuw geleden vroegen Floor Wibaut en Hendrik Berlage zich tijdens een conferentie af hoe je een stad mooier…

Lees verder »
descriptionArtikel

Kleiner wonen in de toekomstbestendige wijk?

30 apr om 09:30 uur

Hoe kunnen we de grote woningbouwopgave het beste invullen als ‘bodem en water’ worden meegenomen in de…

Lees verder »
descriptionArtikel

Is er voor iedereen genoeg ruimte in de verdichte stad?

25 apr om 07:30 uur

Nederlandse steden worden verdicht om de woningnood snel en adequaat te kunnen aanpakken. Dat proces wringt met…

Lees verder »
descriptionArtikel

Rijk, provincies & gemeenten hernemen regie volkshuisvesting

24 apr om 08:31 uur

Het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting zorgt ervoor dat overheden weer kunnen sturen op hoeveel,…

Lees verder »
descriptionArtikel

Groot deel gebouwde omgeving toe aan vervanging

19 apr om 07:30 uur

Nederland heeft altijd hard gewerkt aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Om de kwaliteit van de…

Lees verder »