Nieuws

Nieuw woonakkoord pleit voor 100.000 woningen per jaar

Op donderdag 17 februari wordt een nieuw woonakkoord gepresenteerd aan de Tweede Kamer. In het akkoord wordt gepleit om met elkaar 100.000 woningen per jaar te bouwen. Dat zijn er 30.000 meer dan nu per kalenderjaar worden geproduceerd.

Het akkoord is opgesteld door ruim dertig partijen, waaronder gemeenten, provincies, bouwers en woningcorporaties. Volgens het akkoord moet het versnelde bouwtempo ertoe leiden dat we over tien jaar een miljoen extra woningen hebben. Dit zodat we het huidge tekort kunnen oplossen. Dat meldt Trouw.

Het woonakkoord valt op doordat het pleit voor evenveel nieuwe woningen in (middeldure) koop en huur. Daarin willen de partijen ook rekening houden met mensen met een lage koopkracht. Ook introduceert het akkoord de term 'sociale koop', waarvoor er 10.000 woingen moeten worden gebouwd. Het gaat dan om woningen van maximaal 260.000 euro. Het akkoord wil de meeste woningen laten bouwen voor middeninkomens, gezien die vaak te veel verdienen voor een sociale huurwoning of juist te weinig voor een duurdere vrije sectorwoning of koopwoning.

Er wordt voor meer gepleit dan alleen bouwen. De partijen van het woonakkoord willen ook een koopstartersregeling invoeren die starters bij de aanschaf van een nieuwbouwwoning korting geeft. Ook huurders moeten van diverse voordelen gaan genieten, zoals een gematigd huurbeleid en de mogelijkheid voor woningcorporaties om middeldure huurwoningen te bouwen. 

Het woonakkoord is opgesteld naar aanleiding van de enorme woningnood, die 'sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo hoog was', aldus de Neprom, een van de partijen achter het woonakkoord. Met het document hopen de partijen in aanloop naar de verkiezingen met concrete oplossingen te komen voor de één miljoen woningen die erbij moeten komen.

Deel dit artikel