Nieuws

Regeling voor 100 Nul-op-de-Meterwoningen in Zaanstad

Zaanstad wil met een speciale verordening 100 Nul-op-de-Meterwoningen realiseren. Met de combinatie van een stimuleringslening en een subsidieregeling wordt het voor veel particulieren aantrekkelijk om hun woning energieneutraal te maken. Zaanstad werkt in dit traject nauw samen met Urgenda.

 

 

Zaanstad heeft de ambitie om in 2020 klimaatneutraal te zijn. Om dit doel te bereiken dient de komende jaren onder andere te worden gezocht naar manieren om het energiezuiniger maken van woningen te versnellen. Een Nul-op-de-Meterwoning (NOM-woning) is een van de mogelijkheden om die versnelling te realiseren. Dat vraagt wel om een aanzienlijke investering.

 

Een financiële regeling

Zaanstad heeft een financiële regeling ontwikkeld, waarmee woningeigenaren in de stad onder aantrekkelijke voorwaarden hun woning kunnen ombouwen tot een NOM-woning. De regeling bestaat uit een aantrekkelijke hypothecaire lening (rentepercentage 2%), in combinatie met een subsidie van maximaal € 2.900. Voor de lening wordt samengewerkt met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. Het plafond van de subsidieregeling is € 300.000.

 

Honderd woningen

Met de subsidie, in combinatie met de lening, kunnen ongeveer 100 woningen NOM worden gemaakt. 

Deel dit artikel