Uitvoering van rijksbeleid fysieke leefomgeving loopt achter

maandag 15 januari 2024

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) roept het kabinet op om de balans tussen beleidsontwikkeling en de uitvoeringspraktijk te verbeteren. De uitvoering van het beleid in de fysieke leefomgeving loopt achter, waardoor dringende problemen onopgelost blijven.

Nederland staat voor enorme uitdagingen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Denk aan het realiseren van grote woningaantallen en het omgaan met de gevolgen van een veranderend klimaat. Enkele van deze uitdagingen spelen al tientallen jaren en worden steeds dringender. Het woord 'crisis' wordt dan ook steeds frequenter gebruikt. Bij de uitvoering van beleid gaat het echter mis, aldus de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) in een nieuw advies.

Vertrouwen in overheid versterken

De Haagse beleidswereld besteedt systematisch te weinig aandacht aan uitvoering, wat resulteert in onvoldoende realisatie van opgaven in de fysieke leefomgeving, zoals het bouwen van woningen. De Rli pleit voor een gelijkwaardige benadering van beleid en uitvoering, waarbij inzichten uit de uitvoeringspraktijk worden benut. Het op gelijke hoogte brengen van beleid en uitvoering zal het vertrouwen van burgers in de overheid versterken.

Het is van groot belang dat uitvoerende partijen een vaste plek krijgen in de beleidsontwikkeling. Rijksuitvoeringsorganisaties moeten standaard betrokken worden bij overleggen van de ambtelijke top, en de secretaris-generaal van elk beleidsdepartement moet ervoor zorgen dat andere partijen die bijdragen aan de uitvoering vroegtijdig worden betrokken.

Zorgen voor genoeg geld

Er is ook meer aandacht nodig voor gemeenten, provincies en waterschappen die veel rijkstaken uitvoeren. Het voorkomen van onvoldoende financiering voor uitvoeringstaken is cruciaal, waarbij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een waakzame rol moet spelen. Versterking van bestuurlijke samenwerking op regionaal niveau is essentieel voor het aanpakken van regionale uitdagingen.

Om de uitvoering succesvol te maken, is volgens de Rli professionalisering van de organisatie noodzakelijk. Duidelijke afspraken tussen beleidsmakers en uitvoerders over inhoudelijke keuzes en budgetverdeling zijn cruciaal. Vertrouwen en transparantie moeten centraal staan in de samenwerking, waardoor problemen en knopen in de uitvoering effectief kunnen worden aangepakt.

Met het oog op de structurele schaarste aan arbeidskrachten is een slimme aanpak vereist. Het poolen van experts en het delen van kennis en deskundigen op regionaal niveau kunnen oplossingen bieden. Standaardisatie van werkzaamheden voorkomt heruitvinding van het wiel en draagt bij aan efficiëntie.

Meer info: De uitvoering aan zet.

Bron: Biind
Beeld: Shutterstock

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Impasse in gebiedsontwikkeling

12 jun om 07:30 uur

Nederland heeft de intentie om een derde van de woningen op zeventien grootschalige woninglocaties te…

Lees verder »
descriptionArtikel

Polderlab Delft koppelt theorie aan praktijk

11 jun om 07:30 uur

Hoe ziet de polder van de toekomst eruit? Dat wil ZUS gaan onderzoeken door theorie en praktijk te koppelen in…

Lees verder »
descriptionArtikel

Puzzelen met groen in en om de stad

10 jun om 07:30 uur

Het belang van voldoende ruimte voor groen in en om de stad wordt steeds groter. Voor gemeenten is dit een…

Lees verder »
descriptionArtikel

Vlissingen richt straat in als rivier

3 jun om 07:30 uur

In Vlissingen is een straat tussen boulevard en binnenstad - de Coosje Buskenstraat - heringericht, zodat deze…

Lees verder »
descriptionArtikel

Toekomstbestendig bouwen: slim, duurzaam en betaalbaar

30 mei om 07:30 uur

Martin Huiskes is architect en partner bij LKSVDD architecten. Het bureau richt zich op het maken van ‘…

Lees verder »
descriptionArtikel

Gezondheid beter met beweegvriendelijke infrastructuur

29 mei om 07:30 uur

Ontwerp een stad die vriendelijk is voor voetgangers en fietsers en je ziet dat beleid terug in cijfers over…

Lees verder »
descriptionArtikel

Een andere toekomst voor Nederland waterland

28 mei om 07:30 uur

In de nieuwe Stedebouw & Architectuur - thema Transformatie & Transities - wordt de toekomst van de…

Lees verder »
descriptionArtikel

Focus Stedebouw & Architectuur op dynamiek Nederlandse delta

23 mei om 15:00 uur

De nieuwe Stedebouw & Architectuur (#3) is van de drukpersen gerold. Met de Delftse universitair…

Lees verder »