Uitvoering van rijksbeleid fysieke leefomgeving loopt achter

maandag 15 januari 2024

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) roept het kabinet op om de balans tussen beleidsontwikkeling en de uitvoeringspraktijk te verbeteren. De uitvoering van het beleid in de fysieke leefomgeving loopt achter, waardoor dringende problemen onopgelost blijven.

Nederland staat voor enorme uitdagingen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Denk aan het realiseren van grote woningaantallen en het omgaan met de gevolgen van een veranderend klimaat. Enkele van deze uitdagingen spelen al tientallen jaren en worden steeds dringender. Het woord 'crisis' wordt dan ook steeds frequenter gebruikt. Bij de uitvoering van beleid gaat het echter mis, aldus de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) in een nieuw advies.

Vertrouwen in overheid versterken

De Haagse beleidswereld besteedt systematisch te weinig aandacht aan uitvoering, wat resulteert in onvoldoende realisatie van opgaven in de fysieke leefomgeving, zoals het bouwen van woningen. De Rli pleit voor een gelijkwaardige benadering van beleid en uitvoering, waarbij inzichten uit de uitvoeringspraktijk worden benut. Het op gelijke hoogte brengen van beleid en uitvoering zal het vertrouwen van burgers in de overheid versterken.

Het is van groot belang dat uitvoerende partijen een vaste plek krijgen in de beleidsontwikkeling. Rijksuitvoeringsorganisaties moeten standaard betrokken worden bij overleggen van de ambtelijke top, en de secretaris-generaal van elk beleidsdepartement moet ervoor zorgen dat andere partijen die bijdragen aan de uitvoering vroegtijdig worden betrokken.

Zorgen voor genoeg geld

Er is ook meer aandacht nodig voor gemeenten, provincies en waterschappen die veel rijkstaken uitvoeren. Het voorkomen van onvoldoende financiering voor uitvoeringstaken is cruciaal, waarbij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een waakzame rol moet spelen. Versterking van bestuurlijke samenwerking op regionaal niveau is essentieel voor het aanpakken van regionale uitdagingen.

Om de uitvoering succesvol te maken, is volgens de Rli professionalisering van de organisatie noodzakelijk. Duidelijke afspraken tussen beleidsmakers en uitvoerders over inhoudelijke keuzes en budgetverdeling zijn cruciaal. Vertrouwen en transparantie moeten centraal staan in de samenwerking, waardoor problemen en knopen in de uitvoering effectief kunnen worden aangepakt.

Met het oog op de structurele schaarste aan arbeidskrachten is een slimme aanpak vereist. Het poolen van experts en het delen van kennis en deskundigen op regionaal niveau kunnen oplossingen bieden. Standaardisatie van werkzaamheden voorkomt heruitvinding van het wiel en draagt bij aan efficiëntie.

Meer info: De uitvoering aan zet.

Bron: Biind
Beeld: Shutterstock

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Symposium over de kansen voor waterrijk bouwen

29 feb om 07:30 uur

Tijdens het symposium Building the Future, op maandag 18 maart in Zwolle, wordt ingegaan op stedenbouwkundige…

Lees verder »
descriptionArtikel

Metamorfose van de lelijkste straat van Arnhem

28 feb om 07:30 uur

Het Centrum Architectuur, Stedenbouw en Landschap van Arnhem (CASA) beloonde de Ingenieur J.P. van…

Lees verder »
descriptionArtikel

Lezing over de sociaal-fysieke aanpak in stadswijken

26 feb om 07:30 uur

In ons nieuwste magazine dat nu in productie is, wordt een rapport besproken dat gaat over…

Lees verder »
descriptionArtikel

Droge voeten in je woning dankzij groennorm

23 feb om 07:30 uur

Drie grote banken pleitten deze week voor de invoering van een klimaatlabel voor koopwoningen. Maar wat nu als…

Lees verder »
descriptionArtikel

Doe mee: hoe denk jij over een gezonde openbare ruimte?

16 feb om 07:30 uur

Kunnen vuistregels voor de gezonde leefomgeving jou verder helpen? Het RIVM en het ministerie van…

Lees verder »
descriptionArtikel

Nieuwe groennorm steden vergt vele miljarden

13 feb om 07:30 uur

Geen enkele bestaande norm in Nederland stelt kwaliteitseisen aan groenvoorzieningen. Mocht er alsnog een…

Lees verder »
descriptionArtikel

Seminar De Bewoner Centraal 2.0 zet grote stappen vooruit

9 feb om 10:25 uur

De grootste uitdaging om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen is niet de…

Lees verder »
descriptionArtikel

Vergroening én verdichting in Wageningen

31 jan om 07:30 uur

Het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan Duivendaal, ontworpen door LEVS architecten en veenenbos en bosch…

Lees verder »