Nieuws

Overbruggingsregeling vakbekwame dak- en gevelbegroeners 2014

Het College van Deskundigen groen van Groenkeur heeft op 17 juni 2014 besloten de verscherpte vakbekwaamheidseisen per 1 juli 2014 in de Beoordelingsrichtlijn Dak- & Gevelbegroening te handhaven. Veel bedrijven zijn echter nog niet klaar met het opleiden van hun medewerkers. Daarom heeft het College van Deskundigen Groen besloten een regeling in te stellen ter overbrugging van de vakbekwaamheidseisen voor de medewerkers.

Deze regeling is op 1 juli 2014 ingegaan en is van kracht tot 1 januari 2015. Groenkeur gaat in overleg met IPC en VHG om op korte termijn met een gezamenlijk aanbod (gezamenlijke cursus) te komen voor het opleiden van medewerkers binnen de Beoordelingsrichtlijn Dak- & Gevelbegroening.

Per 1 juli 2014 zijn de volgende vakbekwaamheidseisen van kracht:

- Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het dak of aan de gevel heeft ieder die werkzaamheden verricht, waarbij valgevaar aanwezig is, een cursus 'Veilig werken op hoogte' gevolgd.
- Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden binnen het product dak- en gevelbegroening is tenminste 40% van het aantal manuren, waarbij binnen het project handelingen zijn verricht binnen het product Beoordelingsrichtlijn Dak- & Gevelbegroening (met uitzondering van ontwerp- en advies werkzaamheden en de bestrating- en verhardingswerkzaamheden) uitgevoerd door een persoon of personen die beschikken over een geldig persoonscertificaat Daktuin & Gevelgroen Basismedewerker.
- Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aanleg en onderhoud is steeds minimaal één persoon op het project aanwezig die beschikt over een geldig persoonscertificaat Daktuin & Gevelgroen Gevorderde.

Overbruggingsregeling

Om Groenkeur gecertificeerde bedrijven tegemoet te komen heeft het College de volgende overbruggingsregeling ingesteld voor medewerkers zonder een geldig certificaat:

Basismedewerker
- De manuren van medewerkers die voor 1 augustus 2014 zijn aangemeld voor de (gezamenlijke) cursus Daktuin & Gevelgroen Basismedewerker tellen voor de helft mee in de vereiste 40% manuren uitgevoerd door vakbekwame mensen.
- Dit geldt ook voor de manuren van medewerkers die de cursus Daktuin & Gevelgroen Basismedewerker al hebben gevolgd, maar het certificaat nog niet hebben gehaald.
- De medewerkers onder a. en b. moeten voor 1 januari 2015 het certificaat hebben behaald.
- manuren van alle overige medewerkers tellen niet mee in de vereiste 40% manuren uitgevoerd door vakbekwame mensen.

Gevorderde
- Medewerkers die voor 1 augustus 2014 zijn aangemeld voor de (gezamenlijke) cursus Daktuin & Gevelgroen Gevorderde worden gezien als vakbekwaam op het niveau van gevorderde.
- Dit geldt ook voor de medewerkers die de cursus Daktuin & Gevelgroen Gevorderde al hebben gevolgd, maar het certificaat nog niet hebben gehaald.
- Deze medewerkers moeten voor 1 januari 2015 een geldig certificaat hebben behaald.

Deel dit artikel