Nieuws

Hof van Leijh in Haarlem: bouwen voor jong en oud

Hof van Leijh in HaarIem, waarvoor minister Hugo de Jonge in voorjaar 2019 de eerste steen legde, moet bijdragen aan het langer zelfstandig thuis wonen van zijn bewoners. In Hof van Leijh, een ontwerp van Faro Architecten, kiest opdrachtgever Elan Wonen voor een mix van jong en oud. “We stappen af van het idee dat ouderen het prettig vinden om met alleen leeftijdsgenoten te wonen,” zegt Peter Jobsen, adviseur strategie bij woningcorporatie Elan Wonen, in een interview met Platform31.

 Auteur Yvonne Witter


 “We streven uiteindelijk naar ongeveer de helft senioren in dit woongebouw”, vertelt Jobsen. Ouderen van 65 jaar en ouder krijgen voorrang via een speciale regeling van de gemeente Haarlem en verschillende woningcorporaties: Ouder worden, prettig wonen. Deze regeling houdt in dat ouderen hun huidige huurprijs kunnen ‘meenemen’ naar de nieuwe woning en bij traploze woningen voorrang krijgen op andere woningzoekenden. Ook geeft de gemeente Haarlem een tegemoetkoming in de verhuiskosten van 1.000 euro.

 

Omzien naar elkaar

Jobsen hoopt dat er een levendige woonomgeving ontstaat waar mensen naar elkaar omkijken. Community building is dan ook een belangrijk thema. De ouderencoach en wijkregisseur van de corporatie gaan hier een rol in vervullen, samen met de zorgorganisaties. Ze gaan onder andere bewoners met elkaar in contact brengen en de onderlinge samenhang proberen te versterken, bijvoorbeeld door het initiëren van activiteiten. Jobsen ziet dat er veel potentieel is onder ouderen om elkaar te ondersteunen. Hij wil graag dat ouderen – niet alleen de bewoners van het Hof maar ook de oudere wijkbewoners- actief blijven in de wijk en ziet met het Hof ook kansen daartoe.

 

In de plint wijkfuncties

In de plint van het gebouw komt bijvoorbeeld ruimte voor een buurtwinkel met een restaurantfunctie van welzijnsorganisatie DOCK en zorgorganisatie SIG waar mensen uit de wijk terecht kunnen. Vijftien appartementen in het gebouw worden verhuurd aan jongeren met een verstandelijke beperking. Zij gaan als dagbesteding het restaurant en de buurtwinkel runnen. Op deze manier wil de woningcorporatie het complex een buurtfunctie geven en zorgen dat het Hof van Leijh naar buiten gericht is.

 

Triple A-wonen

Het Hof wordt gebouwd in de Slachthuisbuurt, een Haarlemse wijk opkomst. Het complex telt 150 appartementen. Alle woningen zijn energiezuinig en geschikt om zorg te ontvangen. “Er is ook goed gelet op de toegankelijkheid van het complex. Zo hebben de galerijen brede gangen en zijn ze geschikt voor rolstoelen,” vertelt Jobsen. Er zijn twee- en driekamerappartementen beschikbaar van 49 tot 68 vierkante meter met eigen buitenruimte. Volgens Jobsen is er veel behoefte aan complexen zoals het Hof. “Er is grote woningnood. We proberen dit in ons werkgebied op te lossen door op zoek te gaan naar nieuwe locaties voor sociale woningbouw, compact te bouwen en waar mogelijk te verdichten binnen ons bestaande woningbezit.”

(bron: Platform31)

 

ZorgSaamWonen Congres

Meer weten over wonen, zorg en welzijn? Kom dan naar het ZorgSaamWonen Congres op 25 november in Theater Zuidplein in Rotterdam. De plek waar het sociale en fysieke domen elkaar ontmoeten. Kijk op www.zorgsaamwonencongres.nl voor programma en aanmelding.

Deel dit artikel