Puzzelen met groen in en om de stad

maandag 10 juni 2024

Het belang van voldoende ruimte voor groen in en om de stad wordt steeds groter. Voor gemeenten is dit een uitdagende puzzel, meldt KAN, die met de nieuwe Handreiking Groen in en om de Stad kan worden opgelost.

De handreiking, publiceerd in deze voortgangsbrief van de demissionaire ministers Hugo de Jonge (BZK) en Christianne van der Wal (LNV), geeft gemeenten en provincies inhoudelijke en procesmatige adviezen om te zorgen dat groen volwaardig wordt meegenomen in planvorming van nieuwe woonwijken (inbreiding en uitbreiding) én het bestaande bebouwde gebied.

Complicerende factoren

De komende jaren zal de Nederlandse bevolking groeien en daarmee groeit ook de woningbouwopgave. Het belang van voldoende ruimte voor groen in en om de stad wordt daarmee steeds groter. Daarnaast zijn er complicerende factoren zoals de achteruitgang van de biodiversiteit, voortgaande verandering van het klimaat, toenemende leefbaarheidsvraagstukken en gezondheidsverschillen.

De Handreiking Groen in en om de Stad biedt een integrale ruimtelijke benadering op verschillende schaalniveaus zoals de straat, de buurt, de wijk, de stad en de regio. Hierbij wordt er gestuurd op de diverse kwaliteiten en functies van groen. Het gaat om een set van harde kwantitatieve eisen en kwalitatieve eisen, waarbij rekening wordt gehouden met schaalniveaus, nieuwbouw en bestaande bouw, openbaar en privaat terrein en ruimte voor lokaal maatwerk. De toepassing van de handreiking is vrijwillig. Gemeenten en provincies kunnen hiermee zelf in hun eigen tempo aan de slag gaan.

Mooi Nederland
Selectie van kansen vanuit het oplossend vermogen van groenblauwe netwerken (bron: MOOI NL, 2024).

Hulpmiddel

De handreiking biedt gemeenten een goed hulpmiddel voor een (nul)scan die inzicht geeft in de staat van het totale groenareaal van de gemeente (ook in relatie tot het eigen groenbeleid). Dit helpt gemeenten om de volgende groene stap te bepalen. De handreiking kan op maat en flexibel ingezet worden. Het is mogelijkheid om een eigen invulling te geven aan groenpercentages en (aanvullende) kwalitatieve eisen en/of parameters, maar men kan ook de standaard borgingssystematiek uit deze handreiking gebruiken.

De handreiking is bedoeld voor gemeentelijke en provinciale ambtenaren die betrokken zijn bij de groenopgave in en om de stad. Daarnaast is de handreiking ook interessant voor ontwerpers van adviesbureaus, ontwikkelaars, bouwbedrijven, woningcorporaties en groenondernemers. Verder kan de publicatie ook interessant zijn voor studenten met een studie gerelateerd aan beleids- en planvorming, ontwerpen van (en voor) de fysieke leefomgeving en vergroening van de stad.

Juridische verkenning

De ministeries hebben ook onderzoek laten doen naar de financiële consequenties, zowel voor aanleg en beheer, als voor de kosten die bespaard kunnen worden door meer groen in de stad. Verder is de inzet van de Omgevingswet voor meer groen in de stad uitgebreid onderzocht. Deze juridische verkenning laat zien dat er diverse manieren zijn om te sturen op groen.

Dit instrument is in een kort tijdsbestek opgesteld en wordt nog verder ontwikkeld. Uiteraard is er ruimte voor feedback van gebruikers voor het optimaliseren van de handreiking. De komende tijd wordt de handreiking verder getest in de praktijk. Gemeenten worden uitgenodigd om met de handreiking aan de slag te gaan! Doel is hieruit te leren: waar lopen we tegenaan? Waar zijn aanscherpingen nodig, etc. Verschillende gemeenten hebben al interesse getoond.

De GIOS handreiking is tot stand gekomen in opdracht van de ministeries van BZK en LNV onder leiding van Arcadis, &Flux en in samenwerking met diverse gemeenten, provincies, groen- en natuurorganisaties en andere betrokken stakeholders.

Downloads:
Handreiking Groen in en om de Stad
Financiële verkenning – Rebel
Calculaties GIOS nationaal – &Flux en Arcadis
Sturen op groen in en om de stad met de Omgevingswet – KokxDeVoogd

Bron: ministeries van BZK/LNV, KAN
Beeld (bovenaan): Shutterstock

 

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Impasse in gebiedsontwikkeling

12 jun om 07:30 uur

Nederland heeft de intentie om een derde van de woningen op zeventien grootschalige woninglocaties te…

Lees verder »
descriptionArtikel

Polderlab Delft koppelt theorie aan praktijk

11 jun om 07:30 uur

Hoe ziet de polder van de toekomst eruit? Dat wil ZUS gaan onderzoeken door theorie en praktijk te koppelen in…

Lees verder »
descriptionArtikel

Kansen klimaatadaptatie per buurt

6 jun om 07:30 uur

Welke opgaven op het gebied van klimaatadaptatie spelen er in jouw buurt en gemeente? Een nieuw, handig…

Lees verder »
descriptionArtikel

Effecten van massale verhuizingen uit laaggelegen gebieden

5 jun om 11:26 uur

In haar proefschrift verkende Amber van der Voorn regionale verhuisstromen als gevolg van het opgeven van…

Lees verder »
descriptionArtikel

Vlissingen richt straat in als rivier

3 jun om 07:30 uur

In Vlissingen is een straat tussen boulevard en binnenstad - de Coosje Buskenstraat - heringericht, zodat deze…

Lees verder »
descriptionArtikel

Gezondheid beter met beweegvriendelijke infrastructuur

29 mei om 07:30 uur

Ontwerp een stad die vriendelijk is voor voetgangers en fietsers en je ziet dat beleid terug in cijfers over…

Lees verder »
descriptionArtikel

Een andere toekomst voor Nederland waterland

28 mei om 07:30 uur

In de nieuwe Stedebouw & Architectuur - thema Transformatie & Transities - wordt de toekomst van de…

Lees verder »
descriptionArtikel

Focus Stedebouw & Architectuur op dynamiek Nederlandse delta

23 mei om 15:00 uur

De nieuwe Stedebouw & Architectuur (#3) is van de drukpersen gerold. Met de Delftse universitair…

Lees verder »