Toekomstbestendige leefomgeving thema van nieuwste Biind Magazine

vrijdag 14 april 2023

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Met dat motto in gedachten kunnen we stellen dat we anders te werk moeten gaan als we ook in de toekomst een fijne, leefbare en gezonde leefomgeving. Dit staat centraal in het nieuwste digitale Biind Magazine.

Het verleden leert ons nu dat de manier waarop we dingen aanpakten geen garantie is voor de toekomst. Want hoeveel wateroverlast kunnen we nog aan, hoeveel warmer kan het nog worden en hoeveel scheuren in onze woningen kunnen we nog hebben als gevolg van gasboringen?

Zo’n toekomstbestendige aanpak komt natuurlijk niet vanzelf. Het vraag om een andere denkwijze, andere werkwijze en andere competenties. Deze transitie is momenteel volop gaande. Niet in de laatste plaats door de invoering van de Omgevingswet. Maar ook zonder deze formele stok achter de deur wordt er op veel plekken wezenlijk anders aan de fysieke leefomgeving gewerkt dan vroeger.

De gemene deler in dit soort projecten is vaak de integrale aanpak. Samenwerking met andere afdelingen en domeinen. Dat gaat met vallen en opstaan. Maar iedereen is het erover eens dat een dergelijke benadering altijd meerwaarde heeft. En dat de kans dat wat we nú maken over enkele decennia nog steeds stand houdt een stuk groter wordt.

Hoe je dat doet? Je leest het in Biind Magazine.

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Impasse in gebiedsontwikkeling

12 jun om 07:30 uur

Nederland heeft de intentie om een derde van de woningen op zeventien grootschalige woninglocaties te…

Lees verder »
descriptionArtikel

Polderlab Delft koppelt theorie aan praktijk

11 jun om 07:30 uur

Hoe ziet de polder van de toekomst eruit? Dat wil ZUS gaan onderzoeken door theorie en praktijk te koppelen in…

Lees verder »
descriptionArtikel

Puzzelen met groen in en om de stad

10 jun om 07:30 uur

Het belang van voldoende ruimte voor groen in en om de stad wordt steeds groter. Voor gemeenten is dit een…

Lees verder »
descriptionArtikel

En wat als we nu wél toekomstbestendig gaan bouwen?

7 jun om 07:30 uur

Vurig pleidooi van Marrit van der Schaar (Provincie Utrecht) om toekomstbestendig te (gaan) bouwen. Een visie,…

Lees verder »
descriptionArtikel

Workshop Circulair inkopen: prikkel voor ketensamenwerking

4 jun om 07:30 uur

Het versnellen van de transitie naar een volledig circulaire economie vereist een verandering in de manier…

Lees verder »
descriptionArtikel

Vlissingen richt straat in als rivier

3 jun om 07:30 uur

In Vlissingen is een straat tussen boulevard en binnenstad - de Coosje Buskenstraat - heringericht, zodat deze…

Lees verder »
descriptionArtikel

Toekomstbestendig bouwen: slim, duurzaam en betaalbaar

30 mei om 07:30 uur

Martin Huiskes is architect en partner bij LKSVDD architecten. Het bureau richt zich op het maken van ‘…

Lees verder »
descriptionArtikel

Gezondheid beter met beweegvriendelijke infrastructuur

29 mei om 07:30 uur

Ontwerp een stad die vriendelijk is voor voetgangers en fietsers en je ziet dat beleid terug in cijfers over…

Lees verder »