Data groenbeheer helpen probleemwijk vooruit

maandag 23 oktober 2023

In Den Haag zijn twee pleinen vergroend, waarbij met de inzet van data ook sociale problematiek werd getackeld. Naast een verbetering van de biodiversiteit en hittestress, werd de overlast van hangjongeren aangepakt.

Het adviesbureau GAES (Groen Als Een Service), dat zich richt op vergroening, klimaatuitdagingen, biodiversiteit en sociale problemen, heeft met een datagedreven aanpak successen geboekt in probleemwijken. De focus ligt op het gebruik van ecosysteemdiensten (ESD), die alle voordelen omvatten die ecosystemen aan de samenleving bieden.
GAES verschilt van traditionele groenbedrijven doordat ze ESD als het centrale doel van hun projecten stellen. Met een datagedreven aanpak wordt de inrichting van de openbare ruimte bekeken op de terreinen van sociale problematiek, biodiversiteit en hittestressreductie.

In Den Haag, zo schrijft Stad en Groen, zijn de resultaten van GAES zichtbaar op pleinen zoals het Goeverneurplein en het plein aan de Oltmansstraat. Hoewel groen tijd nodig heeft om te groeien, zijn de eerste resultaten positief. Het groen in deze gebieden heeft beter gepresteerd dan elders tijdens warme periodes, de afkoppeling van regenwater heeft geholpen, en de biodiversiteit en kruidachtige beplantingen zijn verbeterd. De groenbeheerder van stadsdeel Laak, Michel Peyrer, benadrukt het belang van harde data voor beleidsaanpassingen en maximalisatie van groene waarde in de wijk.

Minder overlast

Hoewel de officiële rapporten nog geen concrete sociale resultaten voor het plein aan de Oltmansstraat hebben vastgelegd, is er een opvallende verbetering opgemerkt door sociaal werkers. De overlast is afgenomen en het vandalisme is verminderd. Het plein heeft duidelijk minder politie- en wijkbeheerinzet nodig en na de introductie van groen en speelvoorzieningen is de levendigheid ervan toegenomen.

De methodologie van GAES wordt ondersteund door sensordata uit de openbare ruimte, die via een dashboard toegankelijk zijn voor beleidsmakers, beheerders en andere belanghebbenden. Een krachtige tool van GAES is ook de digital twin die een driedimensionale virtuele weergave van de omgeving oplevert, waarin ESD worden gemeten en geoptimaliseerd. Dit helpt bij het doorrekenen van groene prestaties in de toekomst en bij het onderbouwen van begrotingen. GAES anticipeert op toekomstige aanbestedingen vanuit de Sustainable Development Goals (SDG) en verbindt hun aanpak met SDG-beleid, waardoor ze bewijs en input leveren aan gemeenten en ondernemers.

Lees nu veel meer details van de aanpak in Den Haag in dit artikel van Stad en Groen.

Bezoek voor veel meer inspiratie op 30 november het Congres Natuurlijk 2023, het jaarlijkse kennis- en netwerkevenement voor een natuurinclusieve leefomgeving.

Beeld: Shutterstock

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Focus Stedebouw & Architectuur op dynamiek Nederlandse delta

23 mei om 15:00 uur

De nieuwe Stedebouw & Architectuur (#3) is van de drukpersen gerold. Met de Delftse universitair…

Lees verder »
descriptionArtikel

Draag ook bij aan een beweegvriendelijke leefomgeving

21 mei om 07:30 uur

Gezondheid is in het gros van de gemeentelijke en provinciale Omgevingsvisies een belangrijk thema en daarmee…

Lees verder »
descriptionArtikel

Primeur voor online tool die potentie biodiversiteit toont

17 mei om 17:00 uur

Een gezonde biodiversiteit doet heel veel voor de mens. Tot nu toe wordt veelal de huidige biodiversiteit van…

Lees verder »
descriptionArtikel

Hoe welkom is auto nog bij verdichting van steden?

14 mei om 11:00 uur

Steden verdichten betekent ook oplossingen zoeken voor geparkeerde auto's. Met daarbij vaak de wens om de auto…

Lees verder »
descriptionArtikel

Tuinstad oplossing voor vervuilde stad en woonproblemen?

10 mei om 14:03 uur

Een eeuw geleden vroegen Floor Wibaut en Hendrik Berlage zich tijdens een conferentie af hoe je een stad mooier…

Lees verder »
descriptionArtikel

De vijf beste initiatieven om fietsen een boost te geven

1 mei om 07:30 uur

Van lokale initiatieven om vervoersarmoede bij kinderen tegen te gaan tot een routekeuze van fietsers die niet…

Lees verder »
descriptionArtikel

Kleiner wonen in de toekomstbestendige wijk?

30 apr om 09:30 uur

Hoe kunnen we de grote woningbouwopgave het beste invullen als ‘bodem en water’ worden meegenomen in de…

Lees verder »
descriptionArtikel

Is er voor iedereen genoeg ruimte in de verdichte stad?

25 apr om 07:30 uur

Nederlandse steden worden verdicht om de woningnood snel en adequaat te kunnen aanpakken. Dat proces wringt met…

Lees verder »