Data groenbeheer helpen probleemwijk vooruit

maandag 23 oktober 2023

In Den Haag zijn twee pleinen vergroend, waarbij met de inzet van data ook sociale problematiek werd getackeld. Naast een verbetering van de biodiversiteit en hittestress, werd de overlast van hangjongeren aangepakt.

Het adviesbureau GAES (Groen Als Een Service), dat zich richt op vergroening, klimaatuitdagingen, biodiversiteit en sociale problemen, heeft met een datagedreven aanpak successen geboekt in probleemwijken. De focus ligt op het gebruik van ecosysteemdiensten (ESD), die alle voordelen omvatten die ecosystemen aan de samenleving bieden.
GAES verschilt van traditionele groenbedrijven doordat ze ESD als het centrale doel van hun projecten stellen. Met een datagedreven aanpak wordt de inrichting van de openbare ruimte bekeken op de terreinen van sociale problematiek, biodiversiteit en hittestressreductie.

In Den Haag, zo schrijft Stad en Groen, zijn de resultaten van GAES zichtbaar op pleinen zoals het Goeverneurplein en het plein aan de Oltmansstraat. Hoewel groen tijd nodig heeft om te groeien, zijn de eerste resultaten positief. Het groen in deze gebieden heeft beter gepresteerd dan elders tijdens warme periodes, de afkoppeling van regenwater heeft geholpen, en de biodiversiteit en kruidachtige beplantingen zijn verbeterd. De groenbeheerder van stadsdeel Laak, Michel Peyrer, benadrukt het belang van harde data voor beleidsaanpassingen en maximalisatie van groene waarde in de wijk.

Minder overlast

Hoewel de officiële rapporten nog geen concrete sociale resultaten voor het plein aan de Oltmansstraat hebben vastgelegd, is er een opvallende verbetering opgemerkt door sociaal werkers. De overlast is afgenomen en het vandalisme is verminderd. Het plein heeft duidelijk minder politie- en wijkbeheerinzet nodig en na de introductie van groen en speelvoorzieningen is de levendigheid ervan toegenomen.

De methodologie van GAES wordt ondersteund door sensordata uit de openbare ruimte, die via een dashboard toegankelijk zijn voor beleidsmakers, beheerders en andere belanghebbenden. Een krachtige tool van GAES is ook de digital twin die een driedimensionale virtuele weergave van de omgeving oplevert, waarin ESD worden gemeten en geoptimaliseerd. Dit helpt bij het doorrekenen van groene prestaties in de toekomst en bij het onderbouwen van begrotingen. GAES anticipeert op toekomstige aanbestedingen vanuit de Sustainable Development Goals (SDG) en verbindt hun aanpak met SDG-beleid, waardoor ze bewijs en input leveren aan gemeenten en ondernemers.

Lees nu veel meer details van de aanpak in Den Haag in dit artikel van Stad en Groen.

Bezoek voor veel meer inspiratie op 30 november het Congres Natuurlijk 2023, het jaarlijkse kennis- en netwerkevenement voor een natuurinclusieve leefomgeving.

Beeld: Shutterstock

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Jouw kans voor nieuwe koers ruimtelijke ordening

6 dec om 07:30 uur

Heb je de uitnodiging van Populytics ook in je mailbox ontvangen? Om mee te denken over de inrichting van…

Lees verder »
descriptionArtikel

Het belang van bacteriën in de stedelijke leefomgeving

4 dec om 10:30 uur

Door in de bebouwde omgeving meer natuur toe te staan, wordt niet alleen de biodiversiteit en afkoeling…

Lees verder »
descriptionArtikel

Van circulair naar regeneratief ontwerpen

1 dec om 10:45 uur

In februari staat traditioneel de Week van de Circulariteit op stapel, maar in de decembermaand van 2023 komt…

Lees verder »
descriptionArtikel

WeerWoord 2030 biedt antwoorden voor klimaatverandering

30 nov om 09:30 uur

De wereld gaat vanaf vanavond in Dubai opnieuw op zoek naar antwoorden die moeten leiden tot een daling van het…

Lees verder »
descriptionArtikel

Natuurinclusief bouwen centraal in nieuw en gratis magazine

28 nov om 10:00 uur

Hoe kun je toekomstbestendig bouwen en dat met een integrale benadering? En kan Nederland koploper worden op…

Lees verder »
descriptionArtikel

Definitief ontwerp langste dakpark van Nederland vastgesteld

27 nov om 07:30 uur

Bovenop het iconisch spoorviaduct Hofbogen komt een bijzonder stadspark. Waar vroeger de treinen reden, kun je…

Lees verder »
descriptionArtikel

Kennisbank biedt levend document over natuurinclusief bouwen

24 nov om 07:30 uur

Volgende week wordt tijdens het Congres Natuurlijk een grote stap gezet in het ontsluiten van kennis over…

Lees verder »
descriptionArtikel

4 actiepunten voor regie ruimtelijke ontwikkeling Nederland

21 nov om 07:30 uur

Voor een toekomst die duurzaam en leefbaar is, heeft de Branchevereniging van Nederlandse Architectenbureaus (…

Lees verder »
/* ActiveCampaign */