Verbindingsdag Gezonde Scholen

nov11
De opgave voor gezondere en duurzamere schoolgebouwen is nog nooit zo urgent geweest. Dat een groot deel van de onderwijsruimten lang niet altijd voldoet aan de minimumkwaliteit voor gezonde lucht, is iets wat door de coronacrisis nog eens extra wordt benadrukt. Gepaard met de grootschalige renovatie- en verduurzamingsopgave die er ligt voor maatschappelijk vastgoed is dit hét moment om in actie te komen.

Concretiseren

In actie komen is makkelijker gezegd dan gedaan en het is al zo vaak gezegd. Daarom gaan wij in deze digitale Verbindingsdag eerst op zoek naar de pijnpunten, de middelen en vooral de kansen die er liggen voor frisse en gezonde schoolgebouwen. Wat zijn de praktische oplossingen op gebied van ontwerp en installatie? Wat kunnen we bereiken met de investeringsimpuls van dit najaar en daarbovenop de 360 miljoen voor de ventilatie van scholen?
 
Samen met Marco van Zandwijk van Ruimte-OK en onze collega's van Duurzaam Gebouwd gaan wij op 11 november op zoek naar een algemene kwaliteitsverbetering voor scholen. Wij laten inspirerende projecten van architecten zien, duiken samen met professionals in op actuele ontwikkelingen tijdens workshops en gaan samen met de installatiesector op zoek naar oplossingen die ons nú kunnen helpen. Zet samen met ons de stappen, vind inspiratie en ga het gesprek aan. Doe mee!

Dit mag je verwachten

Een middag waarin de bouw, renovatie, financiering en kwaliteitsborging van gezonde schoolgebouwen centraal staat, waarin onderwerpen aan bod komen waar je vandaag én morgen mee aan de slag moet. Dit is een middag voor iedereen die beroepsmatig geïnteresseerd is in het ontwerp, beleid en de bouw van schoolgebouwen, alsook voor professionals in de installatiebranche. Denk aan gebouweigenaren, schoolbesturen, architecten, ontwerpers, overheden, projectontwikkelaars, aannemers, adviesbureaus, kenniswerkers, leveranciers van producten en diensten en meer.

Dagvoorzitter

Hoe zetten we de (financiële) ontwikkelingen gericht in om scholen nú aan te pakken? Marco van Zandwijk, programmapartner bij Ruimte-OK en al jarenlang gasthoofdredacteur van de Scholenbouweditie van Stedebouw & Architectuur, neemt ons in vogelvlucht mee in de uitdagingen en kansen die er nu liggen voor gezonde scholen.

Programma

Van 13:00 tot 18:00 uur nemen we u mee in de opgaven die er voor gezonde scholen liggen. De middag start met twee inspirerende keynotesprekers, gevolgd door drie parallelrondes met inspirerende lezingen, rondetafelgesprekken en workshops. De sessies zijn verdeeld over thema’s als beleid/bestuur, financiering, energietransitie, circulariteit, binnenklimaat en ontwerp.

Keynotes

 • Chantal Broekhuis, wethouder gemeente Utrechtse Heuvelrug
  Chantal Broekhuis is wethouder voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug met onder andere Jeugdzorg en Onderwijs in haar portefeuille en was voorheen werkzaam als bestuurder van Kinderopvang De Bilt. Met veel ervaring en een brede kijk vanuit posities zet zij zich in voor de kwaliteitsopgave van scholen.
 • Thomas Bögl, architect-directeur en partner bij LIAG architecten en bouwadviseur
  De gebruiker centraal, dat is waar het om draait. Gebouwen zijn tenslotte middelen en geen doel op zich. Thomas gaat in op drie schoolgebouwen in LIAGs portefeuille die op succesvolle wijze zijn vormgegeven om een duurzame en kwalitatieve lesomgeving te creëren.
 • Saint-Gobain Projects (hoofdsponsor)
  De keynote sessie van Saint-Gobain geeft inzicht in hoe gezonde en toekomstbestendige scholen praktisch worden gerealiseerd. Zij lichten dit toe aan de hand van het onderzoek dat zij deden samen met DGMR, bba binnenmilieu en Nibe, dat onderzocht hoe een zo goed mogelijk schoolgebouw wordt ontworpen waarin leerlingen beter presteren en leerkrachten minder stress ervaren én een lager ziekteverzuim hebben. Met bovendien maximale prestaties van welzijn (beleving, akoestisch comfort, luchtkwaliteit, thermisch comfort en daglicht), de energieprestatie en de MPG-score in een goede onderlinge balans.

Parallelrondes

Architectenronde

Daan Bruggink, ORGA architecten
Daan Bruggink neemt ons mee in het ontwerp van de ecologische school De Verwondering, waarin een biofilische leeromgeving is gecreëerd die het concentratievermogen en de leerprestaties van leerlingen bevordert.


Sander Ros, RoosRos architecten

Genomineerd voor de Gouden Kikker 2020, winnaar van de publieksprijs Duurzaam Bouwen Awards 2020 en genomineerd voor de Cobouw Duurzaam Bouwen Award 2020. Het IKC Magenta in Delden is een aantoonbaar duurzaam en toekomstgericht gezond gebouw. Hoge scores binnen een regulier budget en met prachtige innovaties zoals verwarming en koeling met geluidsgolven. 

Carina Nørregaard, LIAG architecten 

Pas als een gebouw eigen en vertrouwd voelt, wordt het een echt leefbaar gebouw. De sleutel om dit te bereiken ligt in de samenwerking. Aan de hand van het project Lyceum Schravenlant in Schiedam legt Carina uit hoe de samenwerking met de gebruikers heeft plaats gevonden. Van meet af aan waren de leerlingen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun nieuwe school: het eerste C2C schoolgebouw van Nederland. Zo hebben de leerlingen mee ontworpen aan onderdelen van de school. 

Dorte Kristensen, directeur bij Atelier PRO
Atelier PRO toverde een uitgeleefd gebouw om tot een moderne onderwijswereld: het Lumion in Amsterdam. In haar sessie gaat directeur Dorte Kristensen in op 'het verborgen erfgoed van Le Corbusier' en hoe die weer een kans biedt voor een moderne gezonde school in de 21e eeuw. "Een oud gebouw waar niemand in wilde zitten is getransformeerd tot een innovatieve leeromgeving en die de locatie opnieuw een significante betekenis geeft."

Frido van Nieuwamerongen, oprichter Arconiko architecten
Het realiseren van een gezonde school is dezelfde uitdaging als de realisatie van een duurzame school. In beide vraagstukken gaat het om het vinden van een balans tussen ons menselijk leven en de aarde. In deze presentatie bespreekt Frido hoe belangrijk een integrale aanpak is om deze balans te realiseren. De overheid blijkt hier vaak een hindernis, zo merken meerdere scholen. Dit kan eenvoudig verbeterd worden.


Workshopronde

Marion Breg, projectmanager voor programma Scholen op Koers
Schoolbesturen en gemeenten staan voor een behoorlijke opgave de komende jaren: duizenden schoolgebouwen verduurzamen. Maar hoe kunt u de vergaande ambities uit het Klimaatakkoord concretiseren? Om het verkrijgen van inzicht in de opgave te vergemakkelijken, heeft Kenniscentrum Ruimte-OK samen met Republiq het dashboard verduurzaming onderwijs ontwikkeld voor het programma Scholen op Koers. Marion Breg neemt u in deze sessie mee door de tool.

Jeroen Paas, Expert Huisvesting en Verduurzaming bij Kenniscentrum Ruimte-OK
Wat is de energie-intensiteit van uw schoolgebouwen? Welke energiebesparende maatregelen kunt u het beste nemen? Hoe werkt de informatieplicht? Jeroen Paas van Ruimte-OK vertelt u er graag over in zijn presentatie over het programma Scholen Besparen Energie.


Donald van den Akker, senior projectleider bij Platform31
In 2018 ging het Innovatieprogramma Aardgasvrije en frisse basisscholen van start. Een ‘iteratief en adaptief’ programma dat beoogde het proces van verduurzaming van basisscholen verder te krijgen. Tot inzichten heeft het zeker geleid. Donald neemt u in deze sessie mee in deze inzichten. “Er moet nog veel worden geleerd.”


Niels van Ommen, PIANOo, en Monique Donker, Cirkelstad 

In de Buyer Group Circulaire Scholen werken diverse scholen en gemeentes samen aan een marktvisie en -strategie om circulariteit, energieverbruik en klimaat te optimaliseren, passend binnen wettelijke kaders, het IHP én beschikbare middelen. Niels en Monique lichten de Buyer Group toe en laten zien hoe scholen, gemeentes en marktpartijen kunnen aanhaken. 

Wichert Eikelenboom, stichting Voila, en Remco Verheij, stichting BOOR
Wat hebben schoolbesturen nodig van de markt en wat moet die markt weten om hun aanbod te verbeteren? Hoe kom je tot die interactie? Geld is vaak een issue, maar toch is er meer mogelijk als vraag en aanbod op elkaar wordt afgestemd. Wichert en Remco knopen een gesprek aan om het gat tussen die twee te dichten. Marco van Zandwijk treedt op als moderator.


Houd de
website van Verbindingsdag Gezonde Scholen in de gaten voor het volledige programma.

Het beste van twee werelden

Deze online bijeenkomst combineert de kracht van live en online. Geen reistijd, geen uitstoot en toch alle elementen die een bijeenkomst zo waardevol maken. Je kunt als deelnemer live meepraten via de chat en de videobeloptie. En je mist niks, want na afloop van de bijeenkomst worden alle sessies aangeboden om ze rustig terug te kijken op het moment dat het jou schikt. 
 • Nuttige, informatieve en verhelderende workshops. presentaties en rondetafeldiscussies 
 • Volop gelegenheid om te netwerken met (on)bekenden via de krachtige Netwerktool 
 • Waardevolle innovaties van (kennis)partners in de Expo 

Partner worden? 

Wilt je meer weten over de partnermogelijkheden om je kennis en innovaties te presenteren én interessante contacten te leggen? Klik dan hier.


Verbindingsdag Gezonde Scholen

Datum / tijd

11 november 2020
Aanvang: 09.00 uur

Locatie

near_meOnline