Nieuws

Kabinet stelt 360 miljoen beschikbaar voor ventilatie scholen

Op 1 oktober moesten alle schoolgebouwen in Nederland laten weten of het ventilatiesystem in hun gebouw 'coronaproof' is. Nu blijkt 11 procent van de onderzochte schoolgebouwen niet te voldoen aan de wettelijke ventilatienormen. Het kabinet stelt daarom 360 miljoen euro beschikbaar voor basis- en middelbare scholen.

In de zomer kunnen de ramen open en is ventilatie praktisch gegarandeerd. Het wordt echter in rap tempo kouder, dus moeten schoolgebouwen het van een ventilatiesysteem hebben. Dit blijkt in veel gevallen niet op orde te zijn of het is simpelweg nog niet duidelijk, zo meldt de Rijksoverheid.

Ventilatie noodzakelijk

Op 1 oktober moesten scholen laten weten of het ventilatiesysteem in hun school coronaproof is. Daarvoor werd een speciaal een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen opgericht door minister Arie Slob (Onderwijs), die onder leiding is van voorzitter Doekle Terpstra. Het doel: in kaart brengen in hoeverre scholen voldoen aan de bestaande eisen.

Van de 9331 schoolgebouwen in Nederland zijn de resultaten van 3137 gebouwen nu binnen. Voorlopig valt te concluderen dat 38 procent (2678 locaties) voldoet aan de normen van prettige lucht in de klas en dat 11 procent (777 locaties) nog niet voldoen aan die normen. Bij de overige scholen loopt het onderzoek nog of kon dit niet worden uitgevoerd. Het blijkt dat vooral nieuwbouw scholen het beste uit de bus komen.

Verplicht aanpakken

Er ligt dus een enorme opgave voor de renovatie van bestaande schoolgebouwen. Ventilatie is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat, onder andere omdat het de overdracht van het coronavirus beperkt. De minister Slob stelt het als een verplichting voor scholen om dit aan te pakken. Dat is een dure opgave en het verschilt per school wat er moet gebeuren om aan de normen te voldoen. Volgens Terpstra zijn er echter 'genoeg concerete handreikingen' om een frisse omgeving in scholen te waarborgen. Die zijn onder andere te vinden in deze handreiking.


Daarom wordt er nu 360 miljoen beschikbaar gesteld door het kabinet voor technische aanpassingen, waarvan het eerste deel dit jaar al benut kan worden.

Strijd mee

De opgave voor gezonde scholen is simpelweg nooit urgenter geweest. Met de winter voor de deur dreigen veel kinderen in een slecht geventileerde ruimte te komen, wat middenin de tweede golf van het coronavirus onaccaptabel is. Daarom organiseren wij in samenwerking met Marco van Zandwijk van Ruimte-OK en Duurzaam Gebouwd de Verbindingsdag Gezonde Scholen. Daarin gaan we op zoek met architecten, schoolbestuurders en leveranciers naar de kansen om scholen nú te verduurzamen en gezonder te maken.


Doe mee! Aanmelden is gratis.Deel dit artikel