Nieuwe kansen voor innovatieve woonvormen

De gemeente Den Haag gaat zich richten op het vinden van locaties en vastgoedobjecten voor met name wooncoöperaties, CPO’s en andere collaboratieve groepswoonvormen binnen het betaalbare segment.