Nieuws

Schoolgebouwen snel verduurzamen

Alle 1260 schoolbesturen ontvingen 15 oktober jl een brief van minister Ollongren met de vraag om snel te verduurzamen. Deze brief komt voort uit maatregel 23 van het 40puntenplan van Urgenda: veertig CO2-besparingsmaatregelen waarmee het kabinet aan het vonnis van de klimaatzaak kan voldoen.

Vier jaar na de eerste uitspraak van de rechter in 2015, presenteerden meer dan 700 organisaties samen het 40-puntenplan. Zij willen dat het kabinet haast maakt met het verminderen van de uitstoot en reiken de helpende hand. Naast maatregel 23, voert het kabinet momenteel nog 4 maatregelen uit. 

6.300 schooldaken die geschikt zijn voor zonnepanelen

Nederland telt 6.300 schooldaken die geschikt zijn voor zonnepanelen maar waar ze nog niet liggen. Ook veel andere besparingsmogelijkheden op scholen zijn mogelijk maar worden nog niet opgepakt.

Scholen Energiebespaarlening

Maatregel 23, opgesteld door de Schooldakrevolutie en 35 andere organisaties, stelde voor om een brief te sturen vanuit de overheid om op te roepen tot verduurzaming en dat daarbij gebruik kan worden gemaakt van de voordelige ‘Scholen Energiebespaarlening’ die door het ministerie BZK en de Rabobank beschikbaar is gesteld. Hiermee kunnen de schoolbesturen de startinvestering doen, die zij terugverdienen door de lagere energierekening. Door te versnellen kan in 2020 minimaal 0,1 Mton worden bespaard op scholen.


Deel dit artikel