Marco van Zandwijk

Marco van Zandwijk (architect-1975) is vanuit verschillende invalshoeken (ontwerp, bouw, projectmanagement, politiek, kenniscentra) werkzaam in de dagelijkse praktijk van de onderwijshuisvesting. Hij is samensteller van onder andere de 'Scholenbouwwaaier' en het 'Kwaliteitskader huisvesting- basisonderwijs', die hij samen met gemeenten en schoolbesturen heeft kunnen ontwikkelen vanuit het kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK), het Atelier Rijksbouwmeester, het voormalige Service Centrum Scholenbouw en het netwerk huisvesting van de PO-raad.

Sinds 2014 is Marco gasthoofdredacteur voor de Scholenbouweditie van Stedebouw & Architectuur. Vanuit zijn rol bij Kenniscentrum-OK en in samenwerking met de PO-Raad, VO-raad, VNG, Klimaatverbond Nederland, Platform 31/ Energiesprong, RVO.nl en GGD/GHOR werkt hij steevast aan het verbeteren van het onderwijsvastgoed, in welke vorm dan ook.

Marco van Zandwijk

Contactgegevens

Organisatie
Ruimte-OK
Functie
Kennismanager