Top tien smaakmakers in scholenbouw

vrijdag 22 november 2019
timer 4 min
Tien jaar geleden verscheen het adviesrapport ‘Gezond en Goed – Scholenbouw in topconditie’ van toenmalig Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol. Veel van haar aanbevelingen zijn de afgelopen jaren opgepakt en vertaald naar de praktijk. Dit dankzij de inspanningen van een aantal koplopers. Stedebouw & Architectuur vroeg Marco van Zandwijk van Kenniscentrum Ruimte-OK een selectie te maken van personen die in het achterliggende decennium scholenbouw, in brede zin, verder hebben geholpen. Van Zandwijk verzamelde in willekeurige volgorde een top-10 van smaakmakers rondom kenmerkende thema’s.

Fotografie: Christiaan Krouwels 

01 Opdrachtgeverschap - Wichert Eikelenboom 
Bestuurder met kennis van zaken rondom het bouwproces en het werken met prestatie-eisen. Kijkt altijd integraal naar de opgave. Koploper als het gaat om denken en werken vanuit een Total Costs of Ownershipbenadering (TCO). Was ondere andere opdrachtgever van het MFC Atria. Eenproject waarin aandacht voor de exploitatie leidend is geweest bij te maken keuzes in het ontwerp en bouwproces.  


02  Ruimte voor het kind - Dave Ensberg-Kleijkers   

Voormalig schoolbestuurder met een duidelijke visie op een optimale ontwikkeling van kinderen. Zijn sterke en overtuigende ideeën staan garant voor een goede inhoudelijke dialoog over maatschappelijke vraagstukken die er echt toe doen. Vanuit zijn huidige functie als directeur/bestuurder bij Jantje Beton op de juiste plek om buitenruimte rondom scholen maximaal inzetbaar te maken voor het spelende kind. 03  Duurzaamheid - Judith Siebring  

Kartrekker en dé drijvende kracht achter de succesvolle aanpak van het project ‘Duurzame Scholen Overijsselbinnen het programma Nieuwe Energie. Wetende dat een duurzame school meer is dan techniek en gebouwen. De gevolgde programmatische aanpak en bundeling van krachten vormt een mooie leerschool voor de opgaven die nog zullen volgen vanuit het Klimaatakkoord.Meer over deze aanpak elders in deze scholenbouweditie.  

04  Kwaliteit centraal Rob van der Westen  

Het aantal personen werkzaam binnen een schoolbestuur dat werk wenst te maken van een kwaliteitsimpuls voor scholen groeit hard. Rob doet dit al jaren voor de openbare scholen in Utrecht. Hij voelt het als zijn verantwoordelijkheid dat kinderen les kunnen krijgen in fatsoenlijke onderwijsgebouwen. Dat wil zeggen: onderwijskundig van deze tijd, duurzaam, veilig, met voldoende speel- en beweegruimte, circulair gebouwd en energieneutraal 


 
 

05  Ontwerpend onderzoek - Wilma Kempinga  

Beter bekend als Mevrouw Meijer. Aanjager van aandachtig ontwerpend onderzoek om bestaande schoolgebouwen een stralend tweede leven te geven. En met succes. Reeds meerdere schoolgebouwen zijn door een interventie van Mevrouw Meijer daadwerkelijk getransformeerd tot gebouwen die weer helemaal voldoen aan de wensen die het onderwijs in deze tijd aan gebouwenstelt.

 


06  SamenwerkingSchollema 

Wethouder in Loppersum en voorzitter van de stuurgroep die invulling geeft aanhet Scholenprogramma in Groningen. Van en tussen de mensen. Het was niet voor niets dat wij hem vroegen mee te werken aan het openingsartikel van deze scholenbouweditie. De in het bevingsgebied gevolgde aanpak laat zien dat een school een aanjaagfunctie kan vervullen voor de verduurzaming van wijken. 

 

 

07 Integrale aanpak - Ruud van Vliet   

Bevlogen specialist, met kennis van zaken, zonder wie nooit de stappen waren gezet om te komen tot een eerste Rijksprogramma om schoolgebouwen te verduurzamen. Zonder de inzet van Ruud was er geen Green Deal Scholen geweest. Als gevolg van dit programma hebben meerdere gemeenten en schoolbesturen eerste stappen gezet om betekenis te geven aan het begrip duurzaamheid.  


 


08  Beleving - Thomas Bögl 

Architect bij LIAG. Ontwierp in de laatste tien jaar toonaangevende scholenprojecten. Projecten waarin de gebruikersbeleving en het onderwijs van de toekomst centraal staan. Projecten alsNiekée, IJburg College, Schravenlant Lyceum en het Kindcentrum de Toverberg zijn stuk voor stuk tot de verbeelding sprekende ontwerpen. Ontwerpen die garant staan voor eenrijke gebruikerservaring. 
 

 

Fotografie: Hannah Anthonysz 


09 IntegraleKindCentra - Ad Vos  

 Een gedreven bestuurder bij Pit Kinderopvang & Onderwijs. Werkzaam vanuit de onderliggende gedachte van Kindcentra 2020: Kinderopvang en onderwijs vanuitéén visie, één team, één leiding, één organisatie. De basis voor echte Integrale KindCentra (IKC) waarkinderopvang en onderwijs gelijkwaardig aan elkaar zijn. Niet alleen de kracht om een visie te vormen, maar ook de kracht om deze gezamenlijk met partijen tot uitvoering te brengen.   


Fotografie: Hes van Huizen 


10 Meerjarenperspectief-Wim Lengkeek 

Beleidsadviseur en gangmaker voor gezonde en goede en scholen van het eerste uur. Altijd redenerend vanuit de langere termijn. Wetende dat de vraag naar financiering en onderliggende businesscase begint met het hebben van een goed plan.Sinds kort werkzaam voor Kenniscentrum Ruimte-OK. Zijn kennis en ervaring blijven daarmee de komen jaren inzetbaar voor gemeenten en schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.  


 

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
Top tien smaakmakers in scholenbouw

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Vernieuwde, integrale aanpak onderwijshuisvesting

16 mei om 10:00 uur

Wie actief is in het werkveld ‘onderwijshuisvesting’ en aan de slag wil gaan met een programmatische aanpak van…

Lees verder »
descriptionArtikel

Nieuwe school startpunt voor klimaatbestendige wijk

22 apr om 07:30 uur

Midden in een industrieel en steenachtig gebied een gezonde, veilige en groene leeromgeving creëren; dat was de…

Lees verder »
descriptionArtikel

Kun je vernieuwen door het verleden te omarmen?

17 apr om 07:30 uur

Tijdens het nieuwe kunst- en architectuurfestival Cherish or Destroy luidt de centrale vraag: in hoeverre moet…

Lees verder »
descriptionArtikel

Blue zones bieden een wenkend perspectief

3 apr om 07:30 uur

Blue zones zijn plekken in de wereld waar mensen relatief lang en gelukkig leven. “Blue zones bestaan overal,…

Lees verder »
descriptionArtikel

Alle kinderen verdienen een goed klimaat

29 mrt om 14:00 uur

Half maart kwamen meer dan 350 deelnemers uit de kinderopvang, onderwijs, ministeries, gemeenten en de…

Lees verder »
descriptionArtikel

Symposium over de kansen voor waterrijk bouwen

29 feb om 07:30 uur

Tijdens het symposium Building the Future, op maandag 18 maart in Zwolle, wordt ingegaan op stedenbouwkundige…

Lees verder »
descriptionArtikel

Kunstmatig versus kunstzinnig

19 feb om 15:30 uur

De afbeelding bij dit webartikel was te mooi om te laten liggen als cover van onze Innovatiecatalogus 2024 (…

Lees verder »
descriptionArtikel

Kunstmatige intelligentie bedreiging voor architect?

9 feb om 07:30 uur

Als redactie kunnen we niet meer heen om kunstmatige intelligentie (AI), maar hoe zit dat in de bouwwereld?…

Lees verder »