Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in werking getreden

maandag 5 juli 2021
Op donderdag 1 juli is de wet Stikstofreductie en Natuurverbetering in werking getreden. Onderdeel van deze wet is de vrijstelling voor bouw- sloop en eenmalige aanlegactiviteiten. Dit betekent in het vergunningstraject dat voor het aspect stikstof alleen nog de depositie in de gebruiksfase een rol speelt.

Het is niet langer nodig een activiteit met tijdelijke emissies op de lokale effecten te toetsen. In het geval van bouw, sloop en eenmalige aanleg is duidelijk dat het altijd om een tijdelijke activiteit gaat. Op tijdstip X is het bouwwerk immers gereed, gesloopt of aangelegd. Er is een knip gemaakt tussen de bouw en het gebruik van het bouwwerk. De milieubelasting tijdens de bouw is altijd tijdelijk terwijl het gebruik een permanent karakter heeft.

Het uitgangspunt voor het ontwikkelen van een regeling voor de bouw, was om bouwprojecten weer mogelijk te maken met het oog op dat de bouwsector als geheel een relatief klein aandeel heeft in de stikstofuitstoot. Met daarin maar een deel voor de tijdelijke emissies tijdens de bouw. Er is gezocht naar zo min mogelijk complexe regels en voorwaarden voor initiatiefnemers, zonder afbreuk te doen aan het herstel van de natuur.

Het kabinet heeft ervoor gekozen om in de structurele aanpak alle sectoren bij te laten dragen. Ook de bouw gaat versnellen in de transitie naar emissie-arme bouw. Die is niet alleen nodig voor stikstof, maar ook voor de reductie van CO2 en fijnstof. Op die manier dragen de maatregelen in de bouw ook bij aan een beter leefklimaat. De maatregelen in de bouw worden op dit moment in de routekaart 'Schoon en emissieloos bouwen' uitgewerkt.  

Omdat de keuze voor de beste maatregel sterk afhangt van de lokale omstandigheden rond de bouwplaats, heeft de gemeente een belangrijke rol in de uitvoering. De maatregelen worden onderdeel van het totale pakket aan stikstofreductie. Het is dus niet zo dat de bouwmaatregelen de stikstofuitstoot van het project één op één moeten compenseren.

De maatregelen uit de structurele aanpak stikstof vormen de juridische basis voor de vrijstelling. Het kabinet heeft met de maatregelen een onomkeerbaar pad van stikstofreductie ingezet. Door het relatief kleine aandeel van de bouwsector in de stikstofuitstoot en door de maatregelen die al in verschillende sectoren genomen zijn, doet de bouwvrijstelling geen afbreuk aan het bereiken van de natuurdoelen uit de wet. De maatregelen in de bouw die in de routekaart 'Schoon en emissieloos bouwen' worden uitgewerkt, zullen het structurele pakket en daarmee de juridische basis voor de bouwvrijstelling verder versterken. 

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Veel bouwplaatsen in Nederland werden getroffen door de stikstofcrisis.

Meer artikelen met dit thema

ZorgSaamWonen Award: de stembussen zijn geopend!

16 sep om 11:06 uur
De stembussen voor de Prijsvraag Eenzaamheid: ruimte voor ontmoeting zijn geopend. Vanaf nu tot en met 27…
Lees verder »

De Peperklip: opknapbeurt met Invisivent NL

15 sep om 09:15 uur
In Rotterdam is De Peperklip na een grondige en broodnodige opknapbeurt in ere hersteld. Ook de kozijnen werden…
Lees verder »

Woningen bouwen met oog op de toekomst

13 sep om 10:00 uur
Woningen die het mogelijk maken om er zo lang mogelijk in te kunnen blijven wonen, ook wel levensloopbestendige…
Lees verder »

Arnhem krijgt ouderwets begijnenhofje

10 sep om 08:50 uur
In de Middeleeuwen was het begijnenhofje, ook wel oudemannenhofje, een normaal verschijnsel. Woningen rond een…
Lees verder »

Herenwegschool in Wassenaar claimt gezondste lucht ter wereld

6 sep om 16:58 uur
De Herenwegschool in Wassenaar heeft met de plaatsing van een nieuw, innovatief ventilatiesysteem zeer schone…
Lees verder »

Jan Snel start bouw 147 appartementen ‘Wonen bij LILY’

31 aug om 08:52 uur
Modulair bouwer Jan Snel is gestart met de bouw van 147 modulaire appartementen in opdracht van woningcorporatie…
Lees verder »

Nieuwe duurzame en betaalbare woningen in Maaslandse Zoom

26 aug om 16:12 uur
De plannen voor circa 100 nieuwe woningen in de Maaslandse Zoom krijgen steeds meer vorm. Op 24 augustus…
Lees verder »

Van inzicht naar uitzicht bij schoolventilatie

26 aug om 10:12 uur
Oplossingen en technieken om een optimale ventilatie te bereiken zijn belangrijk, maar laten we niet het proces…
Lees verder »