Ruim 9 miljoen subsidie voor transformatie Winkelsteeg in Nijmegen

maandag 22 februari 2021
timer 3 min
De gemeente Nijmegen heeft een zogenaamde woningbouwimpuls-bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangen van ruim 9 miljoen. Deze subsidie is bedoeld voor het versneld bouwen van woningen. Concreet gaat het om twee gebieden: de Stationsomgeving Goffert-NTC en NDW21 (Nieuwe Dukenburgseweg 21).

Vorig jaar sloot de gemeente Nijmegen de Woondeal met het Rijk, de provincie en de regiogemeenten. Daarnaast stelde de gemeenteraad de Omgevingsvisie 2020-2040 vast. Deze bieden de kaders om het grote woningtekort in Nijmegen terug te dringen in de komende jaren. Het doel is om in de komende 20 jaar 15.000 woningen te bouwen én extra banengroei te realiseren binnen de grenzen van de huidige stad. Winkelsteeg is een goede plek om invulling te geven aan deze ambities.

Subsidie

Om dit te kunnen doen, heeft de gemeente Nijmegen een zogenaamde woningbouwimpuls-bijdrage aan het Rijk gevraagd van ruim 9 miljoen euro. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vorig jaar € 1 miljard beschikbaar gesteld om woningbouw in Nederland te versnellen. Met de bijdrage kan de gemeente Nijmegen sneller aan de slag, meer woningen betaalbaar maken (de zogenaamde onrendabele top) en zorgen voor een verbetering en versterking van het economische klimaat op Winkelsteeg. Dit door fors te investeren in de aantrekkelijkheid van het gebied.

Winkelsteeg

De aanvraag bestaat uit twee projecten: de stationsomgeving Goffert-NTC en NDW21. Beide projecten vallen in het gebied Winkelsteeg. Met deze projecten komen er ongeveer 1.500 woningen bij om het grote woningtekort in Nijmegen terug te dringen. Daarnaast zorgt het ervoor dat de gemeente de infrastructuur kan aanpassen om de nieuwe woningen en bestaande bedrijfslocaties beter te ontsluiten. Zo ontstaat een aantrekkelijke verblijfsomgeving voor de medewerkers van de bedrijven en de nieuwe bewoners. Het gaat hierbij in totaal om ongeveer 900 sociale huurwoningen, 400 middeldure huurwoningen en 200 betaalbare koopwoningen.

Stationsomgeving Goffert-NTC

De omgeving van station Goffert is met haar OV-bereikbaarheid een goede plek om woningen te bouwen. Daarnaast is het bedrijventerrein Winkelsteeg dichtbij. Daarom is de ambitie om het stationsgebied Goffert een mix te maken van wonen, werken en voorzieningen. Er zijn ambities voor ongeveer 1000 woningen, 2000 m2 commerciële functies (zoals een koffiebar of sportschool), uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven en de realisatie van de moskee.

NDW21

Het idee voor NDW21 (Nieuwe Dukenburgseweg 21) is om in de aankomende jaren 500 tijdelijke woningen te bouwen. Dit doen de samenwerkende Nijmeegse woningbouwcorporaties samen met de gemeente Nijmegen en andere partners. Om het gebied levendigheid en dynamiek te geven wordt gedacht aan een aantal kleinschalige voorzieningen, ontmoetingsplaatsen en een plek waar een groep particulieren tijdelijke woningen kan bouwen. Bij ruimte voor werken wordt gedacht aan ateliers en ambachtelijkheid, zoals die er al zijn in Winkelsteeg.

Vervolg

De subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken geeft de gemeente Nijmegen een mooie kans om de ambities uit de Omgevingsvisie verder in te vullen. Dit voorjaar rondt de gemeente samen met omwonenden, ondernemers, professionals en andere betrokkenen de Ontwikkelvisie Winkelsteeg af. Dit biedt de basis voor de uitwerking van de plannen voor de verdere ontwikkeling van Winkelsteeg.

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

‘De overheid moet de Weight Watchers van duurzaamheid zijn’

7 apr om 08:24 uur
Grote delen van het Nederlandse platteland staan ‘leeg’ en kunnen worden aangewend om de nijpende woningnood op te…
Lees verder »

Een nieuw likje verf

6 apr om 12:34 uurtimer2 min
De website van Stedebouw & Architectuur is vernieuwd. Toch is dit niet alleen een nieuw likje verf; je leest…
Lees verder »

‘Wees vindingrijk, gebruik gezond verstand en toon empathie’

31 mrt om 08:00 uurtimer5 min
Het staat buiten kijf dat de covid-19-pandemie ons heeft gedwongen om te evalueren hoe zorginstellingen worden…
Lees verder »

Doorontwikkeling van de lagenbenadering

31 mrt om 08:00 uurtimer4 min
Waar in de Nota Ruimte in 2004 de laag ‘ondergrond’ als een belangrijk fundament is geïntroduceerd onder de…
Lees verder »

Grijs en Groen Wonen in hartje Olstergaard

29 mrt om 08:00 uurtimer7 min
De huisvesting van ouderen levert voortdurend nieuwe mogelijkheden op. Zo realiseert een groep van oudere…
Lees verder »

Leren van Vlaanderen

29 mrt om 08:00 uurtimer3 min
Hoe kan het dat de beste Nederlandse architecten in België werken? Onze Expert Wilma Kempinga diept in deze blog…
Lees verder »

‘Nederland houdt van de uitstraling van gemetselde gevels’

26 mrt om 08:00 uurtimer4 min
De bouwmarkt ontwikkelt zich snel op veel fronten, ook op vlak van gevelstenen en metselblokken. Twee prominente…
Lees verder »

Grootste vlindertuin in Nieuw Delft met oplevering Guldenwater

26 mrt om 08:00 uurtimer2 min
Met de laatste woning in Guldenwater, onderdeel van de grootschalige gebiedsontwikkeling van de vroegere spoorzone…
Lees verder »