OPA komt, Omgevingswet en andere nieuwe termen

donderdag 24 juni 2021
De Omgevingswet is een half jaar uitgesteld, maar heb jij net als anderen het gevoel dat je nog niet goed voorbereid bent op de komst van de Omgevingswet? Wij ook vaak nog. In dit artikel helpen wij jou met een snelcursus op weg naar meer duidelijkheid.

De komst van de Omgevingswet zet een hoop veranderingen in gang: procedures die veranderen, nieuwe termen die toegepast worden bij het aanvragen van vergunningen. Weet jij bijvoorbeeld al wat een OmgevingsPlanActiviteit (OPA) is? En wat het verschil is tussen binnenplanse en buitenplanse activiteiten?

Dit artikel vertelt je iets over:

  1. Binnen en buitenplans afwijken
  2. Bouwtechnisch los van vergunningsaanvragen
  3. Participeren met Opa

Opa komt en vraagt om een vergunning

In ons vorige artikel vertelden wij je al dat de Omgevingswet twee grote veranderingen met zich meebrengt: de kortere procedures en het zoveel mogelijk werken met algemene regels. Deze tweede verandering zorgt ervoor dat er straks minder vergunningsplichtige activiteiten zijn. Het zal dus vaker voorkomen dat een activiteit past binnen de algemene regels van het Omgevingsplan. Natuurlijk blijven er altijd situaties waarin het initiatief niet zomaar voldoet aan de regels. Dan heet dat een OmgevingsPlanActiviteit. 

Voorbeeld van 2 woningen

Laten we dit verduidelijken met een simpel voorbeeld: een initiatiefnemer wil graag twee woningen ontwikkelen op een plek waar een groene invulling aanwezig is. Vanuit het geldende Omgevingsplan wordt de activiteit wonen echter niet toegestaan. Het initiatief is dus in strijd met het bestaande Omgevingsplan van de gemeente. De initiatiefnemer wil toch op deze locatie graag bouwen en moet daarmee dus afwijken van de regels. Wat zijn de mogelijkheden?

Om deze activiteit mogelijk te maken moet afgeweken worden van het Omgevingsplan. In zo'n geval moet de initiatiefnemer een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning. Deze activiteiten hebben onder de Omgevingswet de naam ‘OmgevingsPlanActiviteit’ gekregen. OPA dus. In het algemeen bepaalt het omgevingsplan voor welke activiteiten een vergunning vereist is, maar sommige activiteiten zijn vergunningsvrij. Welke dat zijn? Kijk even in artikel 2.15f Bbl van de Omgevingswet.

Binnenplans of buitenplans afwijken

Zo'n omgevingsplanactiviteit kent vervolgens twee varianten: een binnenplanse en buitenplanse. Binnenplans houdt in dat een activiteit past binnen de regels van het Omgevingsplan, maar wel een vergunningsplicht heeft. De gemeente bepaalt voor welke activiteiten dit geldt. En je raadt het al; buitenplans is een activiteit die buiten het Omgevingsplan valt én een vergunning nodig heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval in het voorbeeld hierboven, waar de activiteit wonen niet is toegestaan. 

Een activiteit die niet aansluit bij het Omgevingsplan is straks dus wel mogelijk met een omgevingsvergunning. Zo maakt OPA dus activiteiten mogelijk zonder aanpassing van het bestaande Omgevingsplan of bestaande verordeningen. Dat maakt de procedure een stuk sneller.

Bouwtechnisch los van vergunningsaanvragen

Het is belangrijk om ook nog even stil te staan bij bouwactiviteiten, want ook op dit vlak gaat er het één en ander veranderen. Nu moet er voor bouwactiviteiten bijna altijd een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Het bevoegd gezag beoordeeld alle aspecten van de aanvraag namelijk tegelijkertijd. Onder de nieuwe Omgevingswet komt er een splitsing: een bouwtechnische omgevingsvergunning en een omgevingsvergunning.

Bouwtechnische omgevingsvergunning

De bouwtechnische omgevingsvergunning toetst de technische eisen waaraan een bouwwerk moet voldoen, zoals de woningen uit onze casus. De regels zijn opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Welke bouwactiviteiten komen voor de technische toets in aanmerking? Je vindt ze in de artikelen 2.15d en 2.15da Bbl. En in artikel 2.15db Bbl staan de bouwactiviteiten zonder technische toets.

Omgevingsvergunning

Bij de omgevingsvergunning gaat het vervolgens om planologische aspecten. Deze vergunning toetst of het bouwwerk past in het vastgestelde omgevingsplan. Dus, om ons voorbeeld er weer bij te pakken; passen de twee woningen binnen de groene invulling?

Deze splitsing in een bouwtechnische omgevingsvergunning en een omgevingsvergunning heeft als gevolg dat de hoeveelheid aan te vragen vergunningen straks afhangt van de bouwactiviteit. Daarbij zijn de vergunningaanvragen op verschillende momenten te plannen. Zo kan een initiatiefnemer eerst de omgevingsvergunning aanvragen om duidelijk te krijgen of de bouwactiviteit überhaupt mogelijk is. Na goedkeuring kan dan de bouwtechnische omgevingsvergunning worden aangevraagd. Dit voorkomt onnodige kosten voor bouwtechnische berekeningen en tekeningen voor bouwactiviteiten.

Participeren met OPA

Dit alles vertellen we je natuurlijk omdat de veranderingen in de procedures ook een relatie hebben met het thema participatie. We schreven hier al eerder over in het blog ''Geen participatie, geen omgevingsvergunning??!!!”. Maar nog even een samenvatting ter herhaling: bij het indienen van een aanvraag voor een vergunning, voor een omgevingsplanactiviteit in het Omgevingsloket online, zal straks een motivering aangeleverd moeten worden die aantoont of participatie heeft plaatsgevonden en op welke manier. Het bevoegd gezag kan deze participatie als motivering gebruiken in de besluitvorming over het wel of niet verlenen van de vergunning. In het geval van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit mag de gemeenteraad zelfs gevallen aanwijzen waarbij participatie moet hebben plaatsgevonden voordat een omgevingsvergunning überhaupt aangevraagd kan worden.  

Een goede voorbereiding is het halve werk

De belangrijkste les uit onze snelcursus lijkt een beetje cliché, maar mag toch nogmaals benadrukt worden: wees voorbereid op de Omgevingswet, want dat gaat je uiteindelijk moeite besparen. Zorg dat je bijvoorbeeld weet of er een vergunningplicht geldt voor de activiteit die jij mogelijk wil maken. Bereid daarnaast ook je participatie goed en tijdig voor, met name wanneer je een initiatief indient dat in strijd is met het heersende Omgevingsplan. 


Benieuwd naar de mogelijkheden van onze online tool voor jou?

Maarten Bosman
Maarten Bosman, adviseur bij Parolo

Wellicht ben je al een stapje verder en kun je wat hulp gebruiken bij een project voor de vastlegging van informatie of het proces. Dan helpen we je graag ook verder met onze tooling. 

Meer weten? Vraag een online demo aan.

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Focus Stedebouw & Architectuur op dynamiek Nederlandse delta

23 mei om 15:00 uur

De nieuwe Stedebouw & Architectuur (#3) is van de drukpersen gerold. Met de Delftse universitair…

Lees verder »
descriptionArtikel

Draag ook bij aan een beweegvriendelijke leefomgeving

21 mei om 07:30 uur

Gezondheid is in het gros van de gemeentelijke en provinciale Omgevingsvisies een belangrijk thema en daarmee…

Lees verder »
descriptionArtikel

Primeur voor online tool die potentie biodiversiteit toont

17 mei om 17:00 uur

Een gezonde biodiversiteit doet heel veel voor de mens. Tot nu toe wordt veelal de huidige biodiversiteit van…

Lees verder »
descriptionArtikel

Hoe welkom is auto nog bij verdichting van steden?

14 mei om 11:00 uur

Steden verdichten betekent ook oplossingen zoeken voor geparkeerde auto's. Met daarbij vaak de wens om de auto…

Lees verder »
descriptionArtikel

Tuinstad oplossing voor vervuilde stad en woonproblemen?

10 mei om 14:03 uur

Een eeuw geleden vroegen Floor Wibaut en Hendrik Berlage zich tijdens een conferentie af hoe je een stad mooier…

Lees verder »
descriptionArtikel

De vijf beste initiatieven om fietsen een boost te geven

1 mei om 07:30 uur

Van lokale initiatieven om vervoersarmoede bij kinderen tegen te gaan tot een routekeuze van fietsers die niet…

Lees verder »
descriptionArtikel

Kleiner wonen in de toekomstbestendige wijk?

30 apr om 09:30 uur

Hoe kunnen we de grote woningbouwopgave het beste invullen als ‘bodem en water’ worden meegenomen in de…

Lees verder »
descriptionArtikel

Is er voor iedereen genoeg ruimte in de verdichte stad?

25 apr om 07:30 uur

Nederlandse steden worden verdicht om de woningnood snel en adequaat te kunnen aanpakken. Dat proces wringt met…

Lees verder »