Van betonnen jungles naar biodiverse oases: nieuwe investeringskansen voor steden

maandag 13 mei 2024

Ontwerp- en adviesbureau Arup verbindt in zijn projecten biodiversiteit en gezondheid in een stedelijke omgeving, vertelt Vivian Scheepers. “Door biodiversiteit te omarmen, kunnen we de weg vrijmaken voor natuurinclusieve, gezonde steden.”

Biodiverse oase: Wild West End

Scheepers vertelt dat Arup samenwerking tussen allerlei partijen actief stimuleert en methoden heeft ontwikkeld om deze partijen positief te betrekken bij investeringen in biodiversiteit. Een voorbeeld van een project van Arup waar investeerders en overheid op een positieve manier samenwerken is Wild West End in Londen. “Het laat zien dat het mogelijk is om ecologie en ecocorridors die over verschillende eigendomsgrenzen heengaan te verbinden. Door groen en biodiversiteitslocaties als waardevolle assets te beschouwen en deze vanuit samenwerking aan elkaar te knopen, versterk je het effect van biodiversiteitsverbetering, en verminder je kosten en risico”s verbonden aan klimaatopgaven. Een waardevolle investering dus.”

Balans van natuur en stedenbouw

Een ander spraakmakend project waarbij het gelukt is natuur en stedenbouw in balans te brengen is Habitat Royale (foto's boven en onder), een organisch gebouw, ontworpen door een collectief, bestaande uit ontwikkelaar KondorWessels Vastgoed, Mecanoo, Tenderboost, BOOM Landscape en Arup. Het ligt tussen de grootschalige architectuur van de Zuidas, het Beatrixpark en de flanken van de ecocorridors langs station Amsterdam Zuid, die de landschappelijke groene scheggen van Amsterdam verbinden met de stad.

Habitat Royale is het eerste gebouw in Nederland dat netto teruggeeft aan de natuur. Het is met 113 soorten flora en fauna een mooi voorbeeld hoe gebouwen kunnen bijdragen aan verbetering van ecologie op stadsniveau. Arup is onder meer verantwoordelijk voor de constructie, de duurzaamheid en de biodiversiteit. De bouw van Habitat Royale start in het najaar van 2024.

Healing environment

Arup zet dus bewust de natuur in om gezonde leefomgevingen in steden en regio’s te creëren, schetst Scheepers. “Onze inzet is om de natuur te laten bijdragen aan een gezonde leefomgeving en tegelijk de natuur te versterken. Zo willen we een symbiose creëren tussen menselijke behoeften, productiviteit en biodiversiteit. Daarnaast is het voor de bodemgesteldheid cruciaal: biodiversiteit draagt bij aan bodemvitaliteit en stabiliteit. Geen overbodige luxe in een land dat te maken heeft met bodemdaling en bodemuitputting.

Natuur en biodiversiteit spelen ook een prominente rol bij de ontwikkeling van een life science park in het zuiden van Nederland, waar in de toekomst veel mensen zullen werken op het gebied van neurologisch onderzoek, diagnostiek en productie van middelen. “Waar innovatieparken vaak op een bedrijventerrein zitten, ligt dit life science park midden in een natuurgebied. Werknemers voelen zich prettiger en zijn productiever in een groene omgeving, zo blijkt uit onderzoek. Voor dit park werken we met healing gardens.”

Deze healing gardens dragen bij aan kruisbestuiving, kennisontwikkeling, creativiteit, stressreductie en verbetering van de gezondheid. Daarnaast ondersteunen ze het onder- en bovengrondse ecologisch ecosysteem en de biodiversiteit in het gebied. Een productieve en slimme investering dus voor zowel mens als dier.

AI-tool HIVE

Bij de analyse, planvorming en planning van biodiversiteitsassets maakt Arup gebruik van HIVE, een nieuwe artificial intelligence tool, die het bureau ontwikkelde voor het voorspellen van de ontwikkeling van biodiversiteit, natuurwaarden, flora en fauna, aldus Scheepers. “Via een zogeheten digital twin in een digitale omgeving gaan we ruimtelijke ingrepen toetsen. Door data-analyse krijgen we inzicht in de status van de biodiversiteit, de benodigde maatregelen en voordelen van de investeringen. Voordat de investeringen worden gedaan, kunnen we zo inzicht bieden in de voordelen. Na uitvoering kunnen we de ontwikkeling vervolgens ook monitoren door actuele data in te brengen in HIVE.” Daarnaast gebruikt Arup ook monitoringtools en parametrische ontwerptools voor klimaatadaptatieopgaven.

Biodiversiteit cruciaal

Vivian Scheepers geeft aan dat er dus interessante investeringsmogelijkheden zijn voor investeerders en grondeigenaren. Als private partijen, overheid en kennisinstellingen gaan samenwerken voor het verbeteren van de biodiversiteit en bodem, is de investering relatief laag, maar levert dat op lange termijn veel op. “Biodiversiteit moet het eerste zijn dat bij investeerders opkomt, omdat het grote voordelen heeft. Door biodiversiteit en groenlocaties als belangrijke portfolio assets te zien en deze te omarmen, kunnen we de weg vrijmaken voor natuurinclusieve, gezonde steden.”

Bron: Arup
Artist impressions Habitat Royale: WAX Architectural Visualizations

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

‘Zonder regenwater is bouwopgave onmogelijk’

21 mei om 12:30 uur

Als gevolg van de klimaatverandering en een groeiend (structureel) tekort aan drinkwater staan we aan de…

Lees verder »
descriptionArtikel

Bouwen voor een groene toekomst: horizon verleggen naar 2060

15 mei om 11:00 uur

In een deze week gepubliceerde studie concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) dat de…

Lees verder »
descriptionArtikel

Deze zomer nog geen verplichting nestvoorzieningen

3 mei om 07:30 uur

Vrijwel elk nieuwbouwhuis moet binnenkort beschikken over voorzieningen voor huismussen, gierzwaluwen en…

Lees verder »
descriptionArtikel

Kleiner wonen in de toekomstbestendige wijk?

30 apr om 09:30 uur

Hoe kunnen we de grote woningbouwopgave het beste invullen als ‘bodem en water’ worden meegenomen in de…

Lees verder »
descriptionArtikel

Is er voor iedereen genoeg ruimte in de verdichte stad?

25 apr om 07:30 uur

Nederlandse steden worden verdicht om de woningnood snel en adequaat te kunnen aanpakken. Dat proces wringt met…

Lees verder »
descriptionArtikel

Rijk, provincies & gemeenten hernemen regie volkshuisvesting

24 apr om 08:31 uur

Het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting zorgt ervoor dat overheden weer kunnen sturen op hoeveel,…

Lees verder »
descriptionArtikel

Waar kan er in Nederland nog worden gebouwd?

16 apr om 07:30 uur

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat publiceerde onlangs sturingskaarten, waaruit blijkt waar in de…

Lees verder »
descriptionArtikel

Nieuwe kansen voor innovatieve woonvormen

15 apr om 07:30 uur

Wie actief is op het gebied van wooncoöperaties, CPO’s en andere collaboratieve…

Lees verder »