Investeer in lopen voor vitale steden en dorpen

dinsdag 12 oktober 2021
Steden en dorpen waarin meer mensen meer lopen dragen bij aan de vitaliteit van onze samenleving en daarmee aan meer welzijn en welvaart. Lopen is zowel fysiek, sociaal, economisch en ruimtelijk als ecologisch de meeste duurzame wijze van vervoer. Lopen is schoon en stil, vraagt de minste ruimte en vergt geen inzet van fossiele energie. Ook draagt lopen bij aan de gezondheid, de ruimtelijke kwaliteit, de bereikbaarheid en de economie. Daarnaast schept meer ruimte voor lopen ook ruimte voor een groenere en gezondere leefomgeving.

Er zijn nog veel stappen te zetten 

Ondanks alle baten rondom lopen staat het loopbeleid in Nederland zowel bij het Rijk, de provincies, dus ook Zuid-Holland, als de gemeenten qua aandacht en middelen hiervoor helaas nog in de kinderschoenen. Wellicht komt dit mede door het succes van de fiets, waardoor loopbeleid in Nederland minder nodig lijkt. Ook dat succes van de fiets is niet aan komen waaien; dat heeft een lange historie. Al sinds de jaren zeventig is hier vooral vanuit de Fietsersbond actie voor gevoerd, met toenemend draagvlak en succes. Met lopen loopt het helaas nog niet zo’n vaart, hoewel met het platform Ruimte voor Lopen de afgelopen jaren al wel goede stappen zijn gezet. 

Wij zien nu dat vooral daar waar de ruimtedruk het hoogst is, zoals in de centra van onze grote steden, de voetganger stap voor stap steeds meer de ruimte krijgt. Dit geldt met name voor de G4, dus Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Maar ook middelgrote steden als Delft, Leiden en Zwolle trekken qua aandacht en ruimte voor de voetganger nu een been bij. Wat mij betreft treedt er een olievlekwerking op en komt er ook buiten de centra steeds meer aandacht voor lopen, want ook daar zijn die maatschappelijke baten van lopen groot.   

Lopen draagt bij aan aantrekkelijke steden en dorpen

Aantrekkelijke steden en dorpen nodigen uit tot meer lopen. Een inspirerend concept vind ik de 15-minutenstad of het 15-minutendorp, waar diverse steden in buiten- en binnenland - denk aan Parijs, Amsterdam en Groningen - nu op inzetten. Daarbij is het merendeel van de dagelijkse voorzieningen binnen 15 minuten lopen (of fietsen) te bereiken, bij voorkeur via toegankelijke, veilige, comfortabele en aantrekkelijke loop- en fietsroutes die onderdeel uitmaken van een fijnmazig loop- en fietsnetwerk dat door zoveel mogelijk van onze inwoners, van 8 tot 80, te gebruiken is om te komen tot een meer inclusieve samenleving.

Dit vraagt om voor iedereen goed toegankelijke, onderhouden en beheerde looproutes. Dit gaat verder dan de stoep en geldt uiteraard ook voor de toegankelijkheid en kwaliteit van kruisingen, haltes, voorzieningen en bestemmingen. Dit loopnetwerk is bij voorkeur ook verweven met het groenblauwe netwerk, want het is immers aangenaam lopen langs water en door groen. Want als looproutes aantrekkelijker zijn, worden ze ook meer gebruikt! Dit moeten we verankeren in ons omgevingsbeleid.

Want een omgevingsbeleid dat lopen stimuleert en faciliteert, draagt bij aan meer welvaart, welzijn en duurzaamheid. Het zorgt voor meer gezondheid en ruimtelijke kwaliteit, een betere bereikbaarheid en een sterkere economie, in een steeds meer op kennis en diensten gebaseerde samenleving. Beleid waar de provincie samen met partners, zowel overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen als bedrijven, de komende jaren graag aan werkt.

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Anne Koning, gedeputeerde van provincie Zuid-Holland voor de portefeuilles Wonen, Ruimtelijke ordening, Recreatie en Sport

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Hoe kan de bouwsector innovatiever werken vanaf de eerste fases om woningbouwambities te verwezenlijken?

29 jun om 08:54 uur
Nederland staat, net zoals veel andere Europese landen, voor een enorme woningbouwopgave. In de Nationale Woon- en…
Lees verder »
descriptionArtikel

Multifunctionele parkeergarage in Rotterdam is toekomstbestendig en veilig

15 jun om 08:00 uur
De nieuwbouw van GAMMA P+R Noorderhelling in Rotterdam, onderdeel van de grootschalige gebiedsontwikkeling…
Lees verder »
descriptionArtikel

Van Senzora-fabriek naar nieuwe, levendige buurt

14 jun om 08:34 uur
Het terrein van de voormalige Senzora fabriek, waar het Deventer familiebedrijf was- en reinigingsmiddelen…
Lees verder »
descriptionArtikel

Woonwijk De Plantage onderscheidt zich door regionale identiteit

8 jun om 08:00 uur
Aan de zuidkant van Geldermalsen is de Plantage volop in aanbouw. Ongeveer de helft van de in totaal 1.500…
Lees verder »
descriptionArtikel

Consortium De Pleinmakers wint ontwerpopdracht Berlijnplein

7 jun om 09:57 uur
De ontwerpcombinatie van bureau SLA, Inbo, Overtreders W, Woonpioniers en Boom Landscape heeft de tender voor het…
Lees verder »
descriptionArtikel

Dorpse allure in centrum Baarle door integraal masterplan

1 jun om 08:00 uur
De opening van de Randweg Baarle in 2019 bood een geweldige kans om de openbare ruimte van grensdorpen Baarle-…
Lees verder »
descriptionArtikel

‘De toekomst van de stad maak je met kunst’

31 mei om 08:00 uur
Wat ooit begon als een zeven meter diepe kuil is inmiddels uitgegroeid tot een nieuwe culturele hotspot van…
Lees verder »
descriptionArtikel

Tips en tricks bij het ontwerpen van fietsparkeergarages

13 mei om 14:28 uur
Parkeren is niet alleen een belangrijk onderwerp voor automobilisten: ook fietsers hebben behoefte aan…
Lees verder »