Anne Koning

Mijn naam is Anne Koning, gedeputeerde van provincie Zuid-Holland voor de portefeuilles Wonen, Ruimtelijke ordening, Recreatie en sport. De ruimte in Zuid-Holland is schaars en de opgaven zijn groot. Dit vraagt om een integrale aanpak.

Vanuit mijn functie als gedeputeerde zet ik mij in om de woningbouw in Zuid-Holland te versnellen. Natuurlijk niet alleen, maar samen met onder andere gemeenten, woningcorporaties en bouwers. Maar naast voldoende woningen moet het ook prettig zijn om in Zuid-Holland te wonen. Daar dragen voldoende recreatiemogelijkheden en sporten in de openbare ruimte aan bij. Zo bouwen we een thuis voor iedereen. Betaalbaar, op de juiste plek en klaar voor de toekomst.
 

Anne Koning

Contactgegevens

Organisatie
provincie Zuid-Holland
Functie
Gedeputeerde Wonen en Ruimtelijke ordening