Hoe welkom is auto nog bij verdichting van steden?

dinsdag 14 mei 2024

Steden verdichten betekent ook oplossingen zoeken voor geparkeerde auto's. Met daarbij vaak de wens om de auto minder ruimte te geven en gezonde mobiliteit te bevorderen. Is er een maatwerkoplossing nodig, dan kun je terecht bij Alex van den Heijkant (Accent adviseurs), die gemeenten bijstaat op dit terrein.

In hoeverre faciliteer je bereikbaarheid met de auto van nieuwe woningen? Het is een vraagstuk dat zich elke keer weer aandient. Zo ook recent in een Brabantse stad, waar Alex van den Heijkant, partner en senior adviseur bij Accent adviseurs, zich met de betrokken gemeente over buigt.

Alex van den Heijkant
Alex van den Heijkant

“We willen hier een mobiliteitstransitie doormaken en tegelijkertijd wordt er flink gebouwd, vooral de hoogte in”, schetst Van den Heijkant de opgave. “Het gaat om meer dan vijfhonderd woningen. Hoe gaan we het parkeren voor bewoners oplossen? Er is al een lage parkeernorm verwerkt in het gebied, daarnaast wil je ruimte maken voor zaken als groen, water en ondergrondse infrastructuur. Door een verkenning van parkeeroplossingen in gebouwde voorzieningen wordt de parkeerbehoefte ingevuld.” 

Meer autobewegingen

Maak je ruimte voor parkeren, dan betekent het ook dat er meer autobewegingen door de stad gaan komen. Nog een gegeven om rekening mee te houden. Al deze factoren hebben een plek gekregen in een krachtenveldanalyse waarin alle doelstellingen die aan het ontwikkelgebied zijn gekoppeld een plek hebben gekregen. “Een interactief en iteratief proces dat uiteindelijk heeft geresulteerd in drie varianten voor parkeeroplossingen waarover de gemeenteraad zich moet buigen”, vertelt Van den Heijkant.

parkeren
Bewoners moeten rekening houden met bijvoorbeeld extra omrijden.

Het uitgangspunt van de drie varianten is sowieso dat het STOMP-principe wordt gerespecteerd. Voor bewoners wordt daarom gekeken naar mogelijkheden om te parkeren in de buurt van hun woning, maar bezoekers zullen naar andere opties moeten kijken. “Belangrijk is om op tijd te beginnen met het plannen van voorzieningen: groen, water, ondergrondse infrastructuur en automobiliteit, in die volgorde.”

Drie opties voor gemeenteraad

Er zijn dus drie opties, waarover de gemeenteraad een beslissing moet nemen. De eerste is het optoppen van een bestaande garage, de tweede is het herbestemmen van een bestaand gebouw naar parkeergarage en als derde optie is er nog ondergronds parkeren.
Bij het maken van de beslissing zijn er verschillende overwegingen mee te nemen, weet Van den Heijkant. “Natuurlijk de kosten. Maar er moet ook worden gekeken naar de ruimte voor de andere doelstellingen in het gebied, naar het ruimtegebruik van parkeren en de toekomstgerichtheid van de gekozen oplossing.”

Voor bewoners wordt dus gekeken naar parkeren in de buurt van hun woning. Dat wil niet zeggen dat het gebruik van de auto wordt gestimuleerd, integendeel. Ook zij zullen rekening moeten houden met bijvoorbeeld extra omrijden om de stad in en uit te komen, waardoor alternatieven als het openbaar vervoer aantrekkelijker worden.  

Kortetermijnvisies

Volgens Van den Heijkant worden steeds meer gemeenten zich bewust van de complexheid van de opgaven. “Die willen het autogebruik verder afvlakken. In de stad kan dat, maar niet overal zijn alternatieven altijd voorhanden, dat zien we bijvoorbeeld in meer landelijke gebieden, waar we met Accent adviseurs ook actief zijn. Ik zie ook dat de visie een te korte termijn heeft en pilots een korte proefperiode krijgen. Dan wordt ergens ingezet op busvervoer, maar wordt de proef na vier maanden al stopgezet omdat de bus leeg rondrijdt. Zoiets heeft tijd nodig. Waarom dat niet gebeurt? Ik heb wel vermoedens, maar die kan ik niet bewijzen.”

Van den Heijkant vindt het zeer voorstelbaar dat er op termijn woningen worden opgeleverd zonder parkeermogelijkheid. “Er komt een generatie aan die sowieso minder behoefte heeft aan een auto, maar wel aan mobiliteit. We gaan de mogelijkheid krijgen om te kiezen voor een woning waaraan bepaalde nadelen vast zitten. Te denken valt ook aan kleine woningen waarin geen echte keuken zit, omdat in de buurt veel eetgelegenheden zijn. Maar dat is natuurlijk voorstelbaarder in het centrum van Amsterdam dan in een Brabants dorp. Het belangrijkste is dat je alternatieven biedt op het moment dat je bepaalde voorzieningen niet meeneemt bij de woningbouw. Daarover zul je vooraf moeten nadenken. Een planmatige en integrale aanpak is cruciaal, bovendien moet je realistisch zijn. Dat is complex, maar wel noodzakelijk.”

Bron: Mobiliteitsplatform  
Foto (boven): Shutterstock

 

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Draag ook bij aan een beweegvriendelijke leefomgeving

21 mei om 07:30 uur

Gezondheid is in het gros van de gemeentelijke en provinciale Omgevingsvisies een belangrijk thema en daarmee…

Lees verder »
descriptionArtikel

Primeur voor online tool die potentie biodiversiteit toont

17 mei om 17:00 uur

Een gezonde biodiversiteit doet heel veel voor de mens. Tot nu toe wordt veelal de huidige biodiversiteit van…

Lees verder »
descriptionArtikel

Tuinstad oplossing voor vervuilde stad en woonproblemen?

10 mei om 14:03 uur

Een eeuw geleden vroegen Floor Wibaut en Hendrik Berlage zich tijdens een conferentie af hoe je een stad mooier…

Lees verder »
descriptionArtikel

De vijf beste initiatieven om fietsen een boost te geven

1 mei om 07:30 uur

Van lokale initiatieven om vervoersarmoede bij kinderen tegen te gaan tot een routekeuze van fietsers die niet…

Lees verder »
descriptionArtikel

Kleiner wonen in de toekomstbestendige wijk?

30 apr om 09:30 uur

Hoe kunnen we de grote woningbouwopgave het beste invullen als ‘bodem en water’ worden meegenomen in de…

Lees verder »
descriptionArtikel

Is er voor iedereen genoeg ruimte in de verdichte stad?

25 apr om 07:30 uur

Nederlandse steden worden verdicht om de woningnood snel en adequaat te kunnen aanpakken. Dat proces wringt met…

Lees verder »
descriptionArtikel

Rijk, provincies & gemeenten hernemen regie volkshuisvesting

24 apr om 08:31 uur

Het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting zorgt ervoor dat overheden weer kunnen sturen op hoeveel,…

Lees verder »
descriptionArtikel

Groot deel gebouwde omgeving toe aan vervanging

19 apr om 07:30 uur

Nederland heeft altijd hard gewerkt aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Om de kwaliteit van de…

Lees verder »