Accent adviseurs

Accent adviseurs voor goed
Ambities Elke dynamische organisatie heeft ambities. De ambitie van Accent adviseurs is ideeën om te zetten in resultaten. Gedachten van de opdrachtgever te achterhalen en vertalen naar concrete voorstellen en adviezen. Onze focus ligt daarbij op drie terreinen: ruimtelijke ontwikkeling, verkeerskundige advisering en civieltechnische advisering. Op die terreinen realiseren we oplossingen die op voldoende draagvlak mogen rekenen. Zowel bij de opdrachtgever als bij de eindgebruiker. Oplossingen die ook uitvoerbaar zijn. Want resultaat telt. Voor de opdrachtgever, voor de eindgebruiker en voor ons. Omgevingsbewust Inhoudelijke vraagstukken kennen altijd een eigen omgeving. Adviezen en oplossingen zijn beter als deze daarop aansluiten. Soms is het verstandig, invloed uit te oefenen op die omgeving. Sturing op argumenten, invloed op houding en draagvlak, regie op het proces en de besluitvorming. Accent adviseurs heeft oog voor de positie van een vraagstuk en het belang van de projectomgeving. Met de opdrachtgever stippelen we daarvoor de koers uit. Samenwerking Op het werkterrein van Accent adviseurs begint een goede oplossing met een geregisseerd proces. Ideeën zijn belangrijk, maar het gaat om het proces van idee tot uitvoering. Daar mag de opdrachtgever ons op afrekenen. Zo werken we aan onze meerwaarde. Dit is onze opvatting van zakelijkheid: het accent ligt op procesbeheersing. Werkgebied Lokale kennis, vaardigheden en inhoudelijke expertise dat is onze kracht. Vanuit "Brainport Eindhoven" bestrijken wij Zuid-Nederland met een focus op Brabant en Limburg. Dit wil overigens niet zeggen dat we niet over onze grenzen kijken.

Social Media

Youtube

Bezoekadres

Luchthavenweg 13E Eindhoven, Nederland.

Postadres

Luchthavenweg 13E
5657 EA Eindhoven
Nederland

Contactgegevens

T. 040-3030095
E. info@accentadviseurs.nl
Contactpersoon Jolanda van de Ven

Artikelen, evenementen & downloads van Accent adviseurs