30.000 extra woningen door verlagen parkeernorm

dinsdag 20 oktober 2020
timer 5 min
In de provincie Zuid-Holland is een groeiend tekort aan betaalbare woningen. Uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de provincie blijkt dat door het verlagen van de parkeernorm al 30.000 woningen extra gebouwd kunnen worden.

Parkeren is vaak een te grote kostenpost door een combinatie van een hoge parkeernorm, veel gebouwd parkeren en beperkte betaalbereidheid van bewoners of bezoekers. Uit het onderzoek ‘Parkeren en verstedelijking’ van de provincie Zuid-Holland blijkt dat de noodzaak van minimale parkeernormen ter discussie staat. De vaak goede ov-bereikbaarheid van vrijwel alle acht onderzochte casussen in het onderzoek en essentiële trends waaronder het verminderde autobezit en de opkomst van deelmobiliteit, verminderen de noodzaak voor hoge parkeernormen nog verder.


Op basis van eerder onderzoek in opdracht van de provincie concludeert REBEL dat vijf van de acht onderzochte bouwprojecten in de provincie Zuid-Holland door de parkeeropgave ernstig worden belemmerd in de financiële en fysieke haalbaarheid voor de bouwers en gemeente. “Op de onderzochte locaties wordt ongeveer twintig procent minder woningen gerealiseerd als gevolg van de parkeeropgave. Dit is precies het verschil tussen stedelijke en suburbane woningdichtheid. De parkeeropgave bepaalt in grote mate de stedelijke woningdichtheid”, zo stellen de onderzoekers.


Anders omgaan met parkeernormen zorgt er alleen al voor dat er in Zuid-Holland zo’n 30.000 extra woningen gebouwd kunnen worden. “Parkeerruimte is vaak dwingend als het gaat over de hoeveelheid woningen die we willen bouwen”, zegt Barend Jansen van de provincie Zuid-Holland. Gemeenten zouden daarnaast meer onderzoek moeten doen naar het werkelijke autogebruik in woonwijken, vindt Jansen. “Te veel gemeenten gaan ervan uit dat iedereen twee auto’s heeft, maar de praktijk wijst anders uit. De meeste huishoudens hebben maar één auto. Als je daarvoor durft te bouwen kan je veel meer woningen kwijt en wordt je grondexploitatie positiever.”

Weilanden

In Zuid-Holland is er een groeiend tekort aan betaalbare woningen. Tot nu toe spitst de discussie zich vooral toe op locaties van nieuwe plannen. Er wordt dan snel opgeroepen om weer in weilanden te gaan bouwen, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Al decennia wordt er in Zuid-Holland met een lage dichtheid gebouwd van slechts 35 woningen per 10.000 m2. Om de mogelijkheden voor meer woningen per plan te onderzoeken, heeft de provincie een gemeentelijk projectbureau van een nieuwbouwlocatie in Zuid-Holland benaderd. De vraag daarbij was om uit te gaan van omgevingen met woningen, winkels en groen die aanzetten tot lopen, fietsen en ov, met een lagere parkeernorm (1 parkeerplaats per woning in plaats van 1,7 of zelfs vaak nog 2,4 per woning). En uit te gaan van een centrum-dorpse of stedelijke leefomgeving in plaats van het standaard suburbane opzet.Uit deze quickscan blijkt dat dit bij alle grotere plannen al snel 90.000 extra woningen oplevert. Daarbij wordt uitgegaan van eenzelfde aantal eengezinswoningen en alleen van koop. Bij meer appartementen, rug-aan-rug woningen en meer sociale woningbouw is nog extra verdichting mogelijk. Al zou het maar bij een derde van de plannen realiseerbaar zijn, dan levert dit nog steeds 30.000 woningen extra op. Dat zijn zo’n drie VINEX-wijken die niet gebouwd hoeven te worden. “Zo behouden we meer groen en wordt optimaal gebruik gemaakt van publieke investeringen als infrastructuur, openbaar vervoer en diensten als politie, brandweer, ambulance, vuilnis en riolering geoptimaliseerd. Bovendien geeft een hogere dichtheid meer draagvlak voor huisartsen, winkels, scholen en MKB”, zo klinkt het vanuit de provincie.

Integraal denken

Om te bereiken dat de parkeernorm wordt verlaagd om zo meer woningen te realiseren, moeten gemeenten meer integraal denken, zo stelt Jansen. “Je ziet nu dat er verschillende afdelingen binnen een gemeenten met de problematiek bezig zijn. Parkeernormen worden vaak bepaald door de afdeling parkeren of mobiliteit. Woningbouw heeft vaak een eigen afdeling en het grondbedrijf heeft weer eigen afwegingen om vooral dure eengezinswoningen te bouwen. Onderling overleg tussen beide afdelingen ontbreekt vaak, terwijl er kansen liggen als zij samen gaan tekenen en rekenen.


Er is ook te veel angst bij gemeenten. Ze zijn bijvoorbeeld bang voor reacties van inwoners, omdat veel mensen het als een recht zien om de auto of twee auto’s voor de deur te parkeren. Zoals eerder gezegd; reële cijfers ontbreken vaak, gemeenten weten vaak niet hoeveel mensen er werkelijk twee auto’s hebben. Raadsleden missen zo de juiste data om tot goede besluiten te komen. Door angst gaan bestuurders dan vaak aan de veilige kant zitten. In de praktijk zie je zelfs dat sommige bouwplannen niet doorgaan omdat er te veel parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden. Parkeren is dan belangrijker dan de woonbehoefte, dat is de omgekeerde wereld”, zo besluit Jansen.


Barend Jansen is keynotespreker tijdens de online editie van het Parkeerbeheer Congres, dat plaatsvindt op 3 november. Jansen vertelt alles over de planoptimalisatie van de provincie Zuid-Holland. Bekijk het programma en meld u aan!

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

ZorgSaamWonen Award: de stembussen zijn geopend!

16 sep om 11:06 uur
De stembussen voor de Prijsvraag Eenzaamheid: ruimte voor ontmoeting zijn geopend. Vanaf nu tot en met 27…
Lees verder »

De Peperklip: opknapbeurt met Invisivent NL

15 sep om 09:15 uur
In Rotterdam is De Peperklip na een grondige en broodnodige opknapbeurt in ere hersteld. Ook de kozijnen werden…
Lees verder »

Transities op gang brengen met The Butterfly Effect

14 sep om 10:08 uur
Voor de Design Challenge ‘Onze Energie Ons Landschap’ maakte het team van VenhoevenCS, DS Landschapsarchitecten en…
Lees verder »

Woningen bouwen met oog op de toekomst

13 sep om 10:00 uur
Woningen die het mogelijk maken om er zo lang mogelijk in te kunnen blijven wonen, ook wel levensloopbestendige…
Lees verder »

Arnhem krijgt ouderwets begijnenhofje

10 sep om 08:50 uur
In de Middeleeuwen was het begijnenhofje, ook wel oudemannenhofje, een normaal verschijnsel. Woningen rond een…
Lees verder »

Jan Snel start bouw 147 appartementen ‘Wonen bij LILY’

31 aug om 08:52 uur
Modulair bouwer Jan Snel is gestart met de bouw van 147 modulaire appartementen in opdracht van woningcorporatie…
Lees verder »

Nieuwe duurzame en betaalbare woningen in Maaslandse Zoom

26 aug om 16:12 uur
De plannen voor circa 100 nieuwe woningen in de Maaslandse Zoom krijgen steeds meer vorm. Op 24 augustus…
Lees verder »

Landschappelijk vormgegeven woningen markeren start woonontwikkeling Hernesseroord

24 aug om 08:00 uur
Gebiedsontwikkeling Hernesseroord te Middelharnis begint met de realisatie van drie appartementengebouwen met in…
Lees verder »