BIM komt met aanvullende richtlijnen voor bestaande bouwprocessen

dinsdag 16 mei 2023

Om te voorkomen dat in bestaande bouwprocessen verschillende partijen telkens het wiel uitvinden, ontwikkelt de werkgroep Historic BIM aanvullende richtlijnen.

Dit is het resultaat van een branche-overstijgende samenwerking tussen de ontwerpbureaus Rijnboutt, BiermanHenket en Office Winhov, restauratieaannemer Nico de Bont en Duyts Bouwconstructies. 

De aanvullende richtlijnen hoe bestaande bouw in te passen binnen de huidige BIM-basis ILS zorgen voor een goede communicatie en informatiestroom. Daarmee wordt de foutmarge verkleind en de efficiëntie vergroot in het vaak toch al complexe speelveld van bestaande bouw. De samenwerking tussen de verschillende partijen in het bouwproces wordt gestroomlijnd. 

Vorige week werde de nieuwe ILS Configurator gelanceerd. De aanvullende richtlijnen moeten worden gezien als een aangepaste versie van de BIM-basis ILS, speciaal voor bestaande bouw. "Hierin wordt vastgelegd welke afspraken alle projectpartners bij bijvoorbeeld een transformatieproject met elkaar zouden moeten maken om tot een goede informatie-uitwisseling in dat project te komen. Het biedt hiervoor een richtlijn, een model.
De ILS Configurator kan vervolgens helpen om op basis van de modelafspraak (die je in de Configurator kunt inlezen) projectspecifieke afspraken te maken", verklaart Martijn Carlier, manager Aanjagen Digitalisering bij organisator digiGO BIMloket.

Lees het bericht op Duurzaam Gebouwd over de nieuwe ILS Configurator.

Nieuwe richtlijn

Bij bestaande bouw is de hoeveelheid en het type informatie bij aanvang van het project dermate anders dan bij nieuwbouw, dat de huidige BIM-basis ILS in de praktijk nog te weinig houvast biedt voor het structureren hiervan. 

De werkgroep Historic BIM denkt dat dit beter kan. Daarom ontwikkelt het richtlijnen voor bestaande bouw in samenwerking met de BIM-basis ILS. De eerste stap is het schrijven van een 'use case' voor de BIM-basis ILS. Daarna volgen eventueel praktijkgerichte toevoegingen. Ook is het de wens om in een ILS te onderzoeken waar in het model welke informatie over een bestaand object het beste zijn plek vindt. Een bijkomend doel van de werkgroep is kennisdeling onderling en met de markt, bijvoorbeeld over het verwerken van ERM- uitvoeringsrichtlijnen en restauratiebestekken, spelregels voor Pointclouds en informatie-uitwisseling met de opdrachtgever.

Ook hoe en waar het beste verduurzaamd kan worden, is snel inzichtelijk. Het is dus voor alle partners en opdrachtgevers in de keten van belang om een goede methodologie en heldere afspraken op papier te zetten. 

Van nieuwbouw naar transformatie

Bouwprojecten betreffen steeds vaker transformaties of renovaties van bestaande gebouwen. De verwachting is dat dit – met het oog op stedelijke verdichting en verduurzaming – zelfs gaat toenemen. Nieuw bouwen volgens de BENG-standaard levert gemiddeld dertig procent meer CO2-uitstoot op dan een oud gebouw renoveren naar (bijna) energieneutraal. Daarnaast zal in 2030 naar verwachting slechts tien procent van de gebouwen volledig duurzame nieuwbouw zijn. De noodzakelijke verduurzamingsslag moet dus gemaakt worden in de huidige, bestaande voorraad. Om dit efficiënt en hoogwaardig te doen, is het belangrijk het bestaande gebouw en de nieuwe ingrepen integraal in kaart te brengen.

Digitale aanpak bestaande bouw

De BIM-basis ILS is een veelgebruikte BIM-richtlijn om samen te kunnen werken en informatie uit te wisselen met alle partners in een bouwproject. Ontwerpen met een bestaand gebouw is echter anders dan nieuwbouw, omdat bijna alles er al ís. Het ontwerp verhoudt zich tot bestaande (monument)waarden, constructieve (on)mogelijkheden en de technische staat van het bestaande pand. Dat betekent dat het BIM-model anders moet worden opgebouwd. Bij bestaande bouw wordt per fase beslist hoe wordt omgegaan met de hoeveelheid aan informatie. Hoe gedetailleerd zet je de bestaande toestand in het model? En op welke informatie is dat gebaseerd? Welke informatie is wanneer van belang? Hoe zorg je ervoor dat in latere projectfasen eerder onderzoek, zoals over cultuurhistorie of gebrekenonderzoek, niet verloren gaat?

Omdat een BIM-model niet alleen een ontwerptool is, maar vooral ook een 
communicatiemiddel, gaan bovenstaande vragen niet alleen over de eigen ontwerp- en tekenmethodiek. De antwoorden op deze vragen moeten ook werkbaar zijn en kloppen voor de adviseurs, voor degene die het gebouw gaat inmeten, en voor de aannemer die verantwoordelijk is voor de bouw.
 

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Duurzaamheid en zorgtechnologie gaan hand in hand op nieuwe locatie De Koppels Zwolle

7 jun om 08:50 uur

De nieuwe woonzorglocatie van InteraktContour, in Zwolle, voor mensen met (niet-)aangeboren hersenletsel is…

Lees verder »
descriptionArtikel

'Senior Smart Living' voor vitale vijftigplusser in ParkEntree Schiedam

6 jun om 11:29 uur

Samen met andere vitale vijftigplussers wonen, werken en recreëren, dat is het idee achter ParkEntree in…

Lees verder »
descriptionArtikel

Wijkvernieuwing is één opgave met meerdere deelprojecten

2 jun om 11:32 uur

Voor de Rotterdamse wijk Crooswijk combineert KAW inbreidingsplannen (stedebouwkundig) met de komst van…

Lees verder »
descriptionArtikel

Puzzelstukjes klimaatadaptatie en deelmobiliteit vallen op plek bij realisatie Leytsche Hof

30 mei om 11:28 uur

De fraaie waterneutrale binnentuin op het dak van de parkeergarage is één van de trekpleisters van een nieuw,…

Lees verder »
descriptionArtikel

Hoe kunnen corporaties integraal stappen zetten voor biobased bouwen?

29 mei om 08:19 uur

Gezond wonen, comfortabel wonen, biobased bouwen. Veel mensen hebben het erover, vaak in relatie tot nieuwbouw…

Lees verder »

Upgrade galerijen Livingstonelaan

25 mei om 13:58 uur
Zo’n 20 jaar geleden werden de galerijen aan de Utrechtse Livingstonelaan voorzien van een Triflex BTS-P afwerking…
Lees verder »
descriptionArtikel

Integraal beslismodel: voor complexe renovatie- en transformatieprojecten

25 mei om 13:00 uur
In de praktijk presteren gerenoveerde woningen vaak slechter op bewonerswelzijn of energiegebruik dan verwacht.…
Lees verder »
descriptionArtikel

'Juist nu is verbindende kracht van architectuur van belang'

24 mei om 08:45 uur

De winnaars van de verkiezing 'BNA Beste Gebouw van het Jaar 2023' richten zich allemaal op de thema's van de…

Lees verder »